Juppé belooft onrustig Corsica steun en straf

PARIJS, 19 JULI. Met een boodschap van justitiële gestrengheid en economische steun heeft premier Alain Juppé Corsica duidelijk gemaakt dat het Middellandse Zee-eiland Frans is en blijft. Volgens president Chirac wordt er een eind gemaakt aan 'maffieuse praktijken'. De nationalistische bewegingen hebben negatief gereageerd.

De tijd is voorbij dat de regering in Parijs de stroom vergeldings-aanslagen, afpersingen en moorden op Corsica ongehinderd laat passeren. De rechtsstaat moet worden hersteld en de daders berecht, was de duidelijke mededeling van Frankrijks regeringsleider. Juppé maakte hiermee impliciet een eind aan de pogingen van zijn minister van binnenlandse zaken, Debré, die achter de schermen heeft geprobeerd met de grootste verzetsbeweging tot een akkoord te komen, zonder het geweld aan te pakken.

Parijs weigert Corsica een staatkundige 'status aparte' te geven, maar beijvert zich voor een aanzienlijk economisch hulpprogramma. Daarvoor is en geld en goedkeuring van de Europese autoriteiten in Brussel nodig. Juppé kondigde gisteren aan dat zijn regering in vijf jaar 3,5 miljard francs (ruim 1 miljard gulden) in het eiland wil investeren. Corsica wordt een 'zone franche', waar speciale subsidies en belastingfaciliteiten zullen gelden om de bedrijvigheid te stimuleren.

Het bezoek van Juppé, met spanning tegemoet gezien, kwam na weken van hernieuwd geweld, met als hoogtepunt de ontploffing van een autobom in de oude haven van Bastia, waarbij een vooraanstaande nationalistische leider om het leven kwam en een ander zwaar werd gewond. De oorlog tussen de drie rivaliserende afscheidingsbewegingen heeft in anderhalf jaar 17 doden gekost.

De aangekondigde 'zone franche' houdt onder meer een totale vrijstelling van inkomstenbelasting in voor industriële, commerciële en landbouw-activiteiten, van vennootschapsbelasting en een verlaging van sociale werkgeverslasten. Daar komen ook nog subsidies bij voor verbetering van het wegennet en de ontwikkeling van de Corsicaanse taal en cultuur.

De 'gewone' Corsicanen hebben nauwelijks gerageerd op de bezoeker en zijn boodschap. De straten van Ajaccio, Corte en Bastia waren vrijwel leeg toen Juppé daar rondliep om het volk te ontmoeten. Voor de talrijke meegereisde microfoons en camera's onthielden de burgers zich angstvallig van commentaar. Angst lijkt voorlopig nog de grootste gemene deler op het 'Ile de Beauté', in afwachting van de komst van de rechtsstaat.