Jorge Semprun

Mels de Jong schrijft in zijn recensie van de autobiografie van Jorge Semprun dat Semprun op 11 april 1987 begon te schrijven over zijn verleden in Buchenwald. Semprun schreef echter al in 1963 het boek De grote reis, over zijn reis naar Buchenwald en zijn terugreis 'naar de wereld'.

    • J.J. Versteeg-Albrecht