Inflatie gedaald tot 1,8 procent in juni

ROTTERDAM, 19 JULI. De inflatie in Nederland is in juni gestegen met 1,8 procent op jaarbasis. Dit heeft het centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vanmorgen bekendgemaakt. Het is voor het eerst sinds maart van dit jaar dat de inflatie weer minder bedraagt dan 2 procent.

Met het cijfer van 1,8 procent is de opgaande lijn, die na het dieptepunt van de jaarlijkse prijsstijgingen in oktober vorig jaar (1,3 procent) inzette, definitief doorbroken. In maart bedroeg de inflatie nog 2,1 procent, in april en mei liep het tempo al terug tot 2 procent.

De afgeleide prijsindex, waar het CBS de tarieven van de kostprijs-verhogende (zgn. indirecte) belastingen en consumptie-gebonden belastingen uitfiltert, steeg met 1,3 procent op jaarbasis en evenaarde daarmee het dieptepunt van oktober vorig jaar. Het effect van indirecte belastingen en consumptiegebonden belastingen werkt vrijwel structureel inflatieverhogend.

Op maandbasis, tussen mei en juni, daalden de prijzen met 0,4 procent. Belangrijkste dalers waren de verse groenten, die 14 procent goedkoper werden. Kleding en schoeisel werden 2,4 procent goedkoper, evenals bloemen en benzine. Vers fruit, vis en aardappelen waren in juni juist duurder dan in mei. Het CBS tekende aan dat het vaker voorkomt dat de prijzen in deze periode dalen. De indices voor indirecte belastingen, consumptiegebonden belastingen en overheidsdiensten bleven van mei op juni stabiel.

Het inflatiecijfer over juni op jaarbasis kwam uit op de laagste schatting die analisten van tevoren hadden gemaakt. De prognoses liepen uiteen van 1,8 procent tot 2,1 procent.

De Nederlandse inflatie is met het tempo van 1,8 procent dichter in de buurt gekomen van de inflatie in Duitsland. Daar stegen de prijzen in juni met 1,4 procent. De Duitse inflatie maakt, anders dan die in Nederland, de laatste jaren een voortdurende periode door van dalingen.