Gelijktrekken van tarieven specialisten

DEN HAAG, 19 JULI. De tarieven van specialisten voor medische behandelingen van ziekenfonds- en particulier verzekerden zullen vanaf 1 januari 1997 worden gelijkgetrokken. De particuliere tarieven dalen met ongeveer 20 procent, de tarieven voor fondspatiënten stijgen met 15 procent.

Het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) heeft dit gisteren besloten. Voor de meeste specialisten zal de harmonisatie van de tarieven volgens het COTG geen nadelige invloed op hun inkomen hebben, omdat ze doorgaans een mix van ziekenfonds- en particulier verzekerden behandelen.

Een aantal specialisten dat buiten het ziekenhuis werkzaam is en hoofdzakelijk particuliere patiënten behandelt zal waarschijnlijk tijdelijk van een compensatieregeling gebruik kunnen maken. Het COTG zal in oktober de nieuwe tarieven precies vaststellen.

Op dit moment kost een blindedarmoperatie bijvoorbeeld 283 gulden voor een particulier verzekerde, terwijl voor een fondspatiënt bij dezelfde operatie 171 gulden wordt berekend. De tariefsverschillen wijken bovendien per specialisme af en per verrichting zijn nu ook verschillende percentages in de hoogte van de prijsverschillen vastgesteld. Vanaf volgend jaar zullen voor gelijke handelingen dezelfde tarieven worden berekend. Het is de bedoeling dat de harmonisatie de overheid geen extra geld kost.

De specialisten vinden het “een onzinnige operatie met weinig realiteitszin in een tijd waarin een heel nieuw tariefsstelsel voor specialisten wordt opgezet”.

“Vooral specialisten die buiten de ziekenhuizen werken en veel particuliere patiënten hebben zoals oogartsen zullen hierdoor sterk in inkomen achteruit gaan”, aldus een woordvoerder van de verenigde specialisten in Nederland.

Zorgverzekeraars Nederland is “zeer ingenomen” met het besluit van het COTG. “Het is in principe niet meer van deze tijd dat dergelijke prijsverschillen bestaan. Het is ook administratief veel efficiënter voor verzekeraars als de tarieven worden gelijkgetrokken”, aldus een woordvoerder van de verzekeraars.