Drs. S.P. Kooyman

Drs. S.P. Kooyman is met ingang van 14 juli benoemd tot executive vice president en general manager van VNU USA Inc. Kooyman is momenteel werkzaam als directeur Divisie Basic Ingredients van DMV International, een industriële divisie van Campina Melkunie BV.