De elektronische spelen

DE OLYMPISCHE SPELEN die vannacht (Nederlandse tijd) in Atlanta beginnen, hebben één record bij voorbaat gebroken. De bedragen die voor de uitzendrechten zijn betaald, aan reclame- en sponsorcontracten zijn uitgegeven en aan prijzengeld zijn uitgeloofd, zijn hoger dan in de honderdjarige geschiedenis van de moderne Olympische Spelen is voorgekomen.

De Nederlandse sporters die in Atlanta bronzen, zilveren of gouden medailles winnen, staat bijvoorbeeld een prijzenpot van de Partners in Sport (een bundeling van grote bedrijven, de NOS en het NOC*NSF) ter beschikking.

Sinds de Franse baron Pierre de Coubertin de Olympische gedachte in 1896 nieuw leven inblies, zijn sport en samenleving onherkenbaar veranderd. De grenzen van de prestaties zijn steeds verder opgeschroefd, de sportmaterialen zijn technologisch steeds vernuftiger geworden. Daar zijn vervolgens de farmacologische stimulantia, de politieke manipulatie van de sport, de directe weergave via de elektronische massamedia en de opkomst van commerciële belangen bijgekomen. De Olympische gedachte heeft de nazistische propaganda van Berlin '36, de Koude-Oorlogsdreiging in Melbourne in '56, de moordpartij in Mexico City in '68, de Palestijnse aanslag in München in '72, de verliespost van Montreal in '76 en het commerciële succes van Los Angeles in '84 overleefd. Want in essentie gingen de Spelen al die jaren over de glorie van de winnaars en het verdriet van de verliezers.

De Spelen gaan door. Dankzij de dekolonisatie en de ontrafeling van het Sovjet-blok met atleten uit meer deelnemende landen (197) dan ooit tevoren. Voorzien van betere faciliteiten, meer ondersteuning en grotere aandacht van de media. Naar schatting de helft van de wereldbevolking zal de Spelen van Atlanta in directe televisie-uitzendingen volgen.

DE SINTELBAAN moet het tegenwoordig afleggen tegen de elektronische snelweg. Want zonder de camera's is er geen commercie en zonder commercie is er geen geld voor de Spelen en de sporters. De elektronische beelden vormen de schakel tussen de sport en de sponsorcontracten. Ze zullen hun weg vinden naar de televisiesatellieten, naar de breedbeeld-tv's, naar Internet en naar de CD-rom's van de amusementsindustrie. Tegelijkertijd vormen de technologische innovaties een onmisbaar element in de informatievoorziening over de sportieve prestaties die in Atlanta zullen worden geleverd.

De Spelen vormen een metafoor voor de wedijver in het dagelijkse bestaan. Sporthelden belichamen het rolmodel voor de massa's en ze zijn de nieuwe formule voor commercieel succes. Terwijl de grenzen van de menselijke prestaties op sportief gebied steeds dichter worden genaderd, reiken de Spelen naar de technologische grenzen van hun expansie. Sport, commercie, amusement en media omarmen elkaar in Atlanta in een nieuwe alliantie. Wat blijft is de wens dat de besten mogen winnen.