Bolkestein: vouchers in plaats van ziekenfonds

DEN HAAG, 19 JULI. VVD-leider Bolkestein vindt dat iedereen op den duur particulier tegen ziektekosten verzekerd moet zijn. Verzekerden beneden een bepaalde inkomensgrens krijgen dan in de vorm van vouchers een subsidie voor een ziektekostenpremie, naar rato van hun inkomen. Dit schrijft Bolkestein in het vakopinieblad ZorgVisie dat vandaag verschijnt.

De VVD-fractieleider vindt dat “de idee dat gezondheidszorg gratis is en dat men, ongeacht de kosten en effectiviteit recht heeft op iedere behandeling” moet veranderen. Volgens de plannen van Bolkestein blijft de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in de huidige vorm overeind. Daaruit worden de onverzekerbare risico's betaald. De reguliere zorg moet vervolgens worden gedekt door een particuliere verzekering met een kostendekkende nominale premie. Het ziekenfonds zal dan verdwijnen.

Een dergelijk systeem zal volgens Bolkestein winst aan creativiteit, flexibiliteit en concurrentie opleveren. Bovendien zal de gezondheidszorg dan “verschoond blijven van inkomenspolitiek”. “De overheid grijpt in om problemen van risicoselectie tegen te gaan en zo de verzekering voor de gehele bevolking te garanderen. Dit zal moeten gebeuren door de invoering van zogenaamde vouchers. Iedereen onder een bepaalde inkomensgrens krijgt daarmee een zorgsubsidie.”

Het vouchersysteem is ontwikkeld door W. van der Ven, hoogleraar sociale ziektekostenverzekering aan de Erasmus Universiteit. Hierin wordt de verzekeringspremie deels met geld en deels met vouchers betaald.

Bolkestein vindt het vouchersysteem een betere manier om ongelijke behandeling van gelijke gevallen op te lossen. Het verschuiven van grote groepen verzekerden van ziekenfonds naar particuliere verzekering levert volgens hem geen structurele oplossing op. Onduidelijk is nog wie en tegen welke waarde in aanmerking zal komen voor de 'solidariteitsbonnen'.

Minister Borst (Volksgezondheid) heeft zich al eerder afwijzend uitgelaten over de plannen om het ziekenfonds te laten verdwijnen en iedereen particulier te laten verzekeren. Het is volgens haar administratief moeilijk uitvoerbaar.