Beleggingsfondsen uit gratie van particuliere beleggers

ROTTERDAM, 19 JULI. Beleggingsfondsen zijn bij Nederlandse particuliere beleggers uit de gratie. In het eerste halfjaar verkochten beleggers per saldo beleggingen in de obligatiefondsen van ABN Amro, de nummer twee op de Nederlandse beleggingsfondsenmarkt, terwijl de groei van het vermogen bij de aandelenfondsen van de bank vooral afkomstig is van behaalde rendementen en in veel mindere mate van nieuwe inleg van beleggers.

Deze trend komt naar voren uit het halfjaarbericht van ABN Amro Asset Management Nederland, de vermogensbeheerafdeling van ABN Amro, dat gisteren voor het eerst werd gepubliceerd. De Nederlandse activiteiten zijn goed voor een beheerd vermogen van bijna 48 miljard gulden, ruim de helft van de vermogens die ABN Amro internationaal voor particuliere en professionele klanten belegt. Ook de Robeco beleggingsfondsengroep, marktleider in Nederland, meldde gisteren tanende belangstelling voor zijn aandelen- en obligatiefondsen, maar zag wel extra animo voor de vrijwel risicoloos beleggende geldmarktfondsen en voor spaargelden.

In het eerste halfjaar groeide het beheerde vermogen bij ABN Amro Nederland met 12 procent tot 47,9 miljard gulden. Deze stijging met 5 miljard gulden kwam voor meer dan de helft (3,3 miljard gulden) voor rekening van een stijging van de gelden die voor institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen worden beheerd. Het vermogen van de beleggingsfondsen van de bank steeg met 0,9 miljard gulden naar 24,1 miljard gulden. Het beheer van vermogens van rijke particulieren steeg met 0,7 miljard gulden toe tot 4,5 miljard gulden.

De groei van de beheerde vermogens voor institutionele beleggers is volgens de bank voor de helft afkomstig van nieuw geld van bestaande of nieuwe klanten. Het aantal mandaten van professionele klanten voor vermogensbeheer is in het eerste halfjaar met 20 gestegen naar 167, zo meldt ABN Amro. In het beheerde institutionele vermogen zit overigens ook het pensioenfonds van de bank zelf, dat eind juni een vermogen liet beheren van 7 miljard gulden.

Bij de beleggingsfondsen steeg het vermogen van de aandelenfondsen met 1,6 miljard gulden naar 7,6 miljard gulden, terwijl de obligatiefondsen 0,7 miljard gulden kwijt raakten en terugzakten naar een belegd vermogen van 16,6 miljard gulden.

De bank schrijft de afname bij de obligatiefondsen toe aan winstnemingen als gevolg van de gedaalde rente en de verwachting onder beleggers van een mogelijk hoog fictief rendement (het rendement voor fiscale doeleinden) bij het obligatiefonds Alrenta. De daling bij de obligatiefondsen werd op het laatse moment nog gedeelteijk afgewend doordat een nieuwe uitgifte van vermogenstitels van het ABN Amro Groen Fonds bijna 350 miljoen gulden opleverde.