Aanpak handel in lege BV's bepleit

DEN HAAG, 19 JULI. De overheid moet de handel in lege BV's aanpakken door vooraf te toetsen of een aandelenoverdracht criminele doeleinden heeft. Dat stelt een werkgroep onder voorzitterschap van staatsraad J. Bartels voor aan minister Sorgdrager (Justitie). De werkgroep deed onderzoek naar het preventief toezicht op vennootschappen.

Een financieel en crimineel antecedentenonderzoek bij aandelenoverdrachten bestaat nog niet. Sorgdrager heeft nog geen standpunt ingenomen. De werkgroep stelt verder voor de juridisch-technische controle op notariële akten voor vennootschappen over te laten aan de notaris. Daarbij gaat het om de zorg voor technisch correcte statuten. De overheidscontrole daarop veroorzaakt onnodig lange wachttijden voor ondernemers die een vennootschap willen oprichten, vindt ook het kabinet. Justitie zal wel het criminele antecedentenonderzoek bij de oprichting van vennootschappen blijven uitvoeren.

Volgens de werkgroep-Bartels worden jaarlijks een kleine 2.000 verzoeken (4 procent) om een vennootschap op te richten ingetrokken nadat de minister van Justitie “nadere vragen” heeft gesteld in het kader van toetsing op financiële en criminele antecedenten. Daarbij gaat het om verzwegen faillissementen en aanwijzingen dat er criminele doeleinden zijn.

De werkgroep is ingesteld in het kader van de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). Met die operatie wil het kabinet een groot aantal wetten schrappen en de concurrentie vergroten. Voorbeelden zijn verruiming van de winkeltijden, vereenvoudiging van milieuwetgeving en meer concurrentie in notariaat, advocatuur en taxi-branche.

Over een jaar volgen voorstellen voor zeven nieuwe projecten. Onderzocht wordt of het concurrentiebeding nog voldoet. Dit beding sluit concurrentie van werknemer ten opzichte van hun eerdere werkgevers uit. Dat leidt volgens het kabinet tot een beperking van de mobiliteit op de arbeidsmarkt en concurrentie tussen bedrijven. Verder worden accountants en deurwaarders onderzocht. Het kabinet wil meer weten over de interne beroepsregels van accountants en over het loslaten van exclusieve bevoegdheden van deurwaarders.

Het kabinet streeft ook naar meer marktwerking in de gezondheidszorg. De regelgeving van overheid en partijen in medische sector beperkt niet alleen de toetreding tot het beroep, maar kan ook leiden tot hoge prijzen (door hoge lonen en winsten) en druk op de kwaliteit. De regels rond tandartsen en fysiotherapeuten worden eenvoudiger.