Woningen plus bedrijven in Haagse Laakhaven

DEN HAAG, 18 JULI. De gemeente Den Haag werkt aan nieuwe plannen voor het verouderde bedrijventerrein Laakhaven in Den Haag. Het college van B en W wil in het gebied bedrijfsvestiging combineren met woningbouw. De plannen om in het gebied kantoren te vestigen, zijn van de baan. Er is voor kantoren in dit gebied te weinig belangstelling.

De oorzaak van het inzakken van de kantorenmarkt voor dit gebied moet volgens wethouder R. van der Laar (Economische Zaken) worden gezocht in de relatief lange afstand van het gebied tot locaties van openbaar vervoer. Volgens Van der Laar is in de Haagse regio de afstand tot openbaar vervoer locaties bepalend voor vestigingswensen van dit type ondernemingen. Wachten op het aantrekken van de kantorenmarkt zou volgens de gemeente een rem zetten op de ontwikkeling van het gehele gebied Laakhaven. Ander argument om af te zien van kantoren is de ruime voorraad kantoorlocaties elders in Den Haag en in de regio.

Het gebied Laakhaven, dat tegen het centrum van de residentie aan ligt, wordt enerzijds begrensd door de Waldorpstraat aan het spoor en anderzijds door de Calandkade aan de Laakhaven. De gemeente wil ongeveer duizend nieuwe woningen bouwen, waarvan de meesten aan het water van de Laakhaven. De woningen aan de Calandkade worden bovenop de eerste twee verdiepingen van bedrijven gebouwd. Stadsstedebouwer K. Rijnboutt: “De woningen gaan een huwelijk aan met de bedrijven.”

De combinatie van woningen en intensieve bedrijvigheid is volgens de gemeente mogelijk door het aanbrengen van geluidwerend voorzieningen in woningen en bedrijven. Bouwkundige voorzieningen moeten het mogelijk maken bedrijven van relatief hoge hinderwetcategorie te plaatsen. “Er kan ruimte zijn voor een autospuiterij als er filters in het bedrijf worden geplaatst”, aldus de gemeentelijke projectleider.

De gemeente wil de gunstige ligging van het gebied aan het water, de goede bereikbaarheid per auto en de ligging dichtbij het centrum uitbuiten. Het waterkant aan de Calandkade moet aantrekkelijk worden gemaakt voor wonen. Er komt een stedebouwkundig aantrekkelijke en veilige verbinding tussen het Laakkwartier en de binnenstad via de Calandstraat met drie rijen bomen naar de vernieuwde Vaillantlaan in de Schilderswijk. Ook het aanzicht van het gebied vanaf het spoor moet verbeterd worden.

Het gebied bestaat uit Laakhaven Centraal en Laakhaven West. Centraal is al grotendeels gereserveerd voor zogeheten megastores met bouwmarkten, meubelzaken en grootschalige en zakelijke detailhandel. Voor West wordt gedacht aan kleine en middelgrote bedrijven in industrie, groothandel, bouwnijverheid en transport die richten op de lokale of regionale markt. Bij uitvoering van de plannen wordt de oppervlakte van het bedrijventerrein verdrievoudigd tot ruim 70.000 vierkante meter. De voorstellen komen voort uit de noodzaak de economie van de stad te versterken en de bedrijven voor Den Haag te behouden. Het college hoopt dat de plannen tot meer banen zal leiden.

De vernieuwing van het gebied is enkele jaren geleden ingezet met de bebouwing van het aangrenzende gebied Laakhaven Hollands Spoor, waarin vanaf september de Haagse Hogeschool, waarin de meeste hogere beroepsopleidingen zijn gefuseerd, zal zijn gevestigd. Het Rode Kruis en de Consumentenbond hebben hun nieuwe kantoren in het gebied inmiddels betrokken. Afgelopen zaterdag werd een tramtunnel onder het station Hollands Spoor in gebruik genomen.

Over het ontwikkelingsplan Laakhaven Centraal en Laakhaven West wordt de komende maanden gesproken met het bedrijfsleven. Eind september komen de plannen aan de orde in een commissie van de Haagse gemeenteraad.