Verrassende vondst van gaaf Keltisch vorstenbeeld

Acht kilometer westelijk van Büdingen, centraal in de Hessische streek Wetterau, ligt de Glauberg. Archeologen hebben in en om deze heuvel een opzienbarend Keltisch vorstengraf blootgelegd. De Hessische minister van Economische Zaken noemt de ontdekking 'de archeologische vondst van de eeuw'. Dr. Fritz-Rudolf Herrmann, coördinator van de opgravingen, laat zich iets bescheidener uit.

Hij classificeert de vondst als de grootste Europese archeologische ontdekking van de laatste decennia.

De Glauberg trekt al meer dan een halve eeuw de belangstelling van archeologen. Vanaf 1985 voert de Archäologische Denkmalpflege im Landesamt für Denkmalpflege Hessen er onder leiding van Herrmann systematisch onderzoek uit. Met jaarlijkse opgravingscampagnes probeert hij de bewoningsgeschiedenis van de plek te reconstrueren. Hoewel die geschiedenis zich uitstrekt van het Neolithicum tot in de Middeleeuwen, ligt het zwaartepunt in de Keltische tijd, zo tussen de zesde en de eerste eeuw voor Christus.

In 1994 begon Herrmann met de blootlegging van een op luchtfoto's ontdekte, cirkelvormige bodemverkleuring in de helling van de Glauberg. De verkleuring mat ongeveer zeventig meter in omtrek en was tot op drie meter diepte aan te treffen. Daarbinnen bevond zich een graf. Op tweeëneenhalve meter diepte stootte Herrmann op de restanten van een houten kamer. Hij trof daarin een ongewoon rijke, Keltische grafgift aan, waaronder een zogenoemde snavelkan, een rijk versierde gouden halsketting en bronzen vaatwerk. Herrmann concludeerde dat de overledene waarschijnlijk een hooggeplaatste figuur was geweest. Mogelijk een vorst. En dat zou er volgens de Duitse archeoloog op kunnen duiden dat de Glauberg in de Vroeg Keltische tijd als Fürstensitz dienst deed.

De grafkamer, daterend uit de vijfde eeuw voor Christus, werd in haar geheel bekist, geborgen en naar een laboratorium overgebracht. Herrmanns medewerkers hadden vervolgens een paar maanden nodig om alle grafgiften, geweven stoffen en houtresten te prepareren. De campagne van 1995 bevestigde het bijzondere karakter van het graf. Herrmann vond een tien meter brede en driehonderdvijftig meter lange baan die vanuit zuidoostelijke richting naar het grafmonument voerde. Aan weerszijden van deze 'processie-weg' bevonden zich tientallen graven. Een daarvan was opnieuw van koninklijke allure.

Niet bekend

Het beeld van de Glauberg is uitzonderlijk goed bewaard gebleven en rijk in details. Daarin overtreft het andere beelden. Die werden altijd in stukken en brokken aangetroffen. Ook de andere vondsten in en om de heuvel zijn noch door grafrovers, noch door andere oorzaken verstoord. Daarin schuilt de wetenschappelijke waarde en wat dat betreft is het inderdaad een grootse archeologische ontdekking.

    • Theo Holleman