Taakstraffen worden zelfstandige straf

DEN HAAG, 18 JULI. Minister Sorgdrager (Justitie) wil van de taakstraf een zelfstandige hoofdstraf maken. Een verdachte hoeft er dan niet meer om te vragen, zoals nu het geval is, maar er alleen mee in te stemmen. Instemming blijft nodig omdat het anders dwangarbeid betreft.

Sorgdrager schrijft dit in de beleidsnota 'Voor straf, werken en leren'. Met deze en enkele andere maatregelen wil Sorgdrager bereiken dat het aantal taakstraffen toeneemt van 14.400 in 1995 tot ruim 26.000 in het jaar 2000. Een taakstraf kan bestaan uit dienstverlening of het volgen van een cursus of training. Met de toename van taakstraffen wil Sorgdrager het tekort aan cellen bestrijden.

Sorgdrager wil officieren van justitie ook de mogelijkheid geven taakstraffen toe te passen als 'voorwaardelijk sepot'.

Hierbij kan de verdachte ontkomen aan strafvervolging door een taakstraf uit te voeren. Ook wordt het mogelijk een taakstraf op te leggen in combinatie met een boete of een celstraf.

Taakstraffen worden nu meestal opgelegd als alternatief voor een celstraf van zes maanden of minder. Ze kunnen volgen op vermogensdelicten als autodiefstal en kleine overvallen als tasjesroof. Ook andere lichte vergrijpen, zoals dronken rijden of AOW-fraude, kunnen worden bestraft met een taakstraf.

Taakstraffen kunnen bestaan uit onderhoud in de openbare ruimte of in verzorgings- en verpleegtehuizen. Daarnaast zijn er 'leerstraffen', bijvoorbeeld een cursus Slachtoffer in Beeld, een training in sociale vaardigheden of een cursus over alcohol in het verkeer.

Sorgdrager wil dat zware leerstraffen ook in de plaats kunnen komen van celstraf.

Het aantal taakstraffen is sinds de invoering begin jaren tachtig sterk toegenomen. In 1983 werden 304 taakstraffen opgelegd aan minderjarigen en 1.668 aan volwassenen. In 1995 bedroegen deze aantallen 3.217 en 14.400.

De reclassering wil de groei van de taakstraffen bij volwassenen opvangen met groepsprojecten. Zo zijn groepen taakgestraften onder leiding van werkmeesters vorig jaar begonnen met het opknappen van de forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie in Utrecht. Bij jongeren is groepswerk volgens een woordvoerder van de Kinderbescherming niet mogelijk. “Groepen jongens gaan klitten en gebruiken het werk om af te spreken wat voor deals ze na vijven gaan sluiten.”