Stallingsverbod fietsen Tilburg

TILBURG, 18 JULI. Onafzienbare rijen - deels omgevallen - fietsen vormen in drukbezochte winkelcentra voor voetgangers soms een onneembare hindernis. Niet meer in Tilburg. Op besluit van de gemeente is het plaatsen van fietsen tegen gevels, etalageruiten, lantaarnpalen en op voetpaden verboden. Het verbod geldt voor het hele voetgangersgebied in het centrum van de stad.

Centrumbeheerders zien toe op dat verbod. Wanneer illegaal geparkeerde fietsen gesignaleerd worden, krijgen de eigenaars van het rijwiel een waarschuwing door middel van een label dat aan de fiets wordt aangebracht. In een volgende fase in het plan zullen de fietsen meegenomen worden naar een parkeergarage waar ze in de loop van de dag weer opgehaald kunnen worden. Er geldt nu nog geen geldboete, maar dat is volgens de gemeente in een later stadium zeker mogelijk. In navolging van andere plaatsen heeft de gemeente Tilburg in de omgeving van het winkelcentrum op de Heuvel een ondergrondse, bewaakte fietsenstalling gebouwd. Daar moeten de fietsen geplaatst worden.

De fietsersbond ENFB heeft bezwaar aangetekend tegen het stallingsverbod in het centrum van Tilburg. F. Maas van de afdeling Midden-Brabant hoorde veel klachten van fietsers aan. “Het is onpraktisch en heel tijdrovend om je fiets in zo'n kelder te stallen als je even snel iets wil halen.” Volgens Maas wordt het verbod als maatregel tegen de fiets ervaren. “We laten het in ieder geval hier niet bij zitten.”

De winkeliers in de omgeving van de Heuvel, een plein waar dagelijks tientallen fietsen in zijstraten, op het plein zelf en tegen etalageruiten van de winkels werden gezet, halen opgelucht adem. “Het was één grote fietsenzee. Door de chaotische aanblik van het plein weken de mensen uit naar andere locaties omdat het daar rustiger, sfeervoller en dus gezelliger was. Het plein verloederde en was toe aan renovatie”, aldus W. Schalken, secretaris horecabelangen Tilburg.

Na vijf jaar discussiëren reageerde de gemeente op de klachten van ondernemers en omwonenden met de bouw van een fietsenstalling onder de Heuvel. Door de driehoekige vorm van de bewaakte ondergrondse stalling, de modern vormgegeven ingangen, het kleurgebruik in de stalling en de verlichting is de fietsenstalling Heuvel een opvallend bouwsel. Er is tevens een tentoonstelling te zien van foto's die tijdens de bouw van de stalling en de herinrichting van het plein zijn gemaakt. Daarnaast zijn er beelden van de Heuvel van vroeger en van de herinrichting van de Heuvelring in 1961.

De stalling biedt plaats aan achthonderd (brom)fietsen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid buggy's te huren, een rolstoel te lenen en jassen op te hangen. De stalling heeft openingstijden die aansluiten bij de sluitingstijden van de horecagelegenheden in het centrum.

Hoewel in het begin veel kritiek is geuit door onder meer het winkelende publiek, dat klaagde over de slechte bereikbaarheid van de winkels door de bouwactiviteiten, noemt de gemeente de fietsenkelder onder de Heuvel nu een succes. “Het is een kwestie van wennen”, zegt Y. Schoonis, voorlichtster van de gemeente Tilburg. Er zijn inmiddels ruim duizend abonnementen verkocht.

    • Naima El Bezaz