Recordverlies van 1,4 mld gulden bij Alitalia in 1996

ROME, 18 JULI. De noodlijdende Italiaanse staatsluchtvaartmaatschappij Alitalia verwacht dit jaar een recordverlies van bijna 1,4 miljard gulden, maar zij meldt ook een minder snelle stijging van de exploitatieverliezen.

Michele Tedeschi, de president van de IRI, de staatshoudstermaatschappij die negentig procent van de aandelen bezit, schetste gisteren een dramatisch beeld van de situatie bij Alitalia. Tegenover de Senaatscommissie voor Openbare Werken zei Tedeschi dat het kabinet moet ingrijpen om de toekomst van Alitalia veilig te stellen. Maar minister van Schatkist Carlo Azeglio Ciampi heeft duidelijk gemaakt dat IRI en Alitalia geen geld moeten verwachten van het kabinet.

Alitalia, de vierde luchtvaartmaatschappij van Europa, heeft relatief hoge operationele kosten. Deze moeten omlaag worden gebracht onder een saneringsplan waarover vorige maand een akkoord is bereikt met de machtige vakbonden. De zuurstof daarvoor moet komen van een kapitaalsinjectie van drie biljoen lire, waarvan de helft van de markt zou moeten komen en de helft van de IRI.

In de hoop sociale rust te kopen en de betrokkenheid van het personeel bij het bedrijf te vergroten, is afgesproken dat twintig tot dertig procent van de aandelen zal worden verkocht aan de werknemers van Alitalia en dat die drie van de vijftien zetels in de raad van bestuur krijgen. Eerdere saneringspogingen zijn geheel of gedeeltelijk kapotgestaakt door de bonden.

Het plan, door de nieuwe managing director Cempella in mei gepresenteerd als “het enige alternatief voor bankroet”, voorziet verder in bijna 3.000 ontslagen. Dit verlies aan werkgelegenheid zal voor een deel worden gecompenseerd door het aannemen van nieuw personeel op goedkopere contracten.

Volgens Tedeschi verklaren de kosten van dit saneringsplan twee derde van het voor dit jaar verwachte verlies van 1,2 biljoen lire. Hij zei dat hij de operationele kosten verbetering zichtbaar is. Tedeschi suggereerde dat het operationele verlies dit jaar vierhonderd miljard lire zou bedragen. Dat zou een grote verbetering in de loop van dit jaar betekenen. Alitalia heeft over het eerste kwartaal al 272 miljard lire verlies gemeld.

De schuldenlast baart het meeste zorgen. Tedeschi vertelde dat Alitalia voor 3,8 biljoen lire, ongeveer 4,2 miljard gulden, in het rood staat. Daarbovenop komen verplichtingen die zijn aangegaan voor leasing en gewone huur voor een bedrag van 1,2 biljoen lire. En dat met een eigen kapitaal van nog geen 150 miljard lire.

De IRI maakt zich met name ongerust over de kortlopende schulden van Alitalia, ongeveer één biljoen lire. Daarom heeft de staatshoudstermaatschappij al vast twee derde van de toegezegde kapitaalsinjectie van 1,5 biljoen lire overgemaakt. De IRI, die zelf ook diep in de schulden zit, is bang voor een negatieve uitstraling op haar eigen financiële positie als Alitalia direct opeisbare kredieten niet zou kunnen honoreren.

Tedeschi zei voor de Senaatscommissie van de kant van de Europese Unie geen problemen te verwachten. Hij gaat ervan uit dat hij Brussel ervan kan overtuigen dat de kapitaalsinjectie van de IRI voor Alitalia niet neerkomt op illegale staatssteun. Hij besteedde nauwelijks aandacht aan de vraag hoe Alitalia, die al acht jaar achter elkaar verlies lijdt, denkt de tweede helft van de geplande kapitaalsinjectie te realiseren. Waarschijnlijk gaat de luchtvaartmaatschappij daarvoor in de eerste helft van komend jaar de markt op, in de hoop dat haar financiële situatie dan aanzienlijk is verbeterd.

    • Marc Leijendekker