Protestactie bij uitzetting Iraniër

DEN HAAG, 18 JULI. Tientallen sympatisanten demonstreerden vanmiddag op Schiphol tegen de uitzetting van een uitgeprocedeerde Iraanse asielzoeker. Een verzoek tot uitstel van zijn advocaat mr. J. Hofdijk is mislukt. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft besloten de Iraniër vanmiddag op het vliegtuig naar Teheran te zetten.

De raadsman van de Iraanse asielzoeker, heeft vergeefs geprobeerd uitstel te krijgen om een veilig derde land te vinden dat de man op wil nemen. Justitie treft voorbereidingen voor het uitzetten van nog enkele tientallen Iraniërs.

Begin mei meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat Iran 'veiliger' is geworden. Dit was aanleiding voor een discussie in het parlement. Een aantal Kamerleden was verbaasd dat een kritisch rapport van Amnesty International over de mensenrechtensituatie in Iran niet in de overweging was meegenomen. Minister van Mierlo beloofde de Kamer dat hij schriftelijk zou reageren op het rapport van Amnesty. Tot op heden heeft hij dat niet gedaan.

VluchtelingenWerk Nederland (VVN) probeerde vanmorgen de eerste uitzetting nog te voorkomen in gesprekken met Justitie. VVN acht de uitzetting “onzorgvuldig en prematuur”. Er is een discrepantie tussen de uitspraak dat Iran veiliger geworden is en de actie die Nederland in internationaal verband tgen het land onderneemt, aldus een woordvoerder van VVN.

De Nationale Raad van Verzet Iran, die zetelt in Parijs, veroordeelt de geplande uitzetting van Iraanse asielzoekers. De Nationale Raad vraagt de beslissing meteen terug te draaien. De organisatie wijst erop dat de VN het regime in Iran al 37 keer hebben veroordeeld wegens het martelen en afslachten van landgenoten en wegens de onderdrukking van vrouwen. De Raad vreest dat degenen die worden teruggestuurd niet veel beters te wachten staat.

De Vereniging van Iraanse Vluchtelingen in Nederland zegt dat de Iraniër kan aantonen dat hij gevlucht is vanwege zijn verboden activiteiten voor de Mujahedeen, een groep Islamitisch fundamentalisten. De rechterlijke uitspraak van 3 mei, die zijn uitzetting mogelijk maakt, spreekt dat tegen.