Meeste aow'ers beschikken over extra inkomsten

DEN HAAG, 18 JULI. Vrijwel elke aow'er heeft naast zijn uitkering aanvullende inkomsten. Drie procent van de 1,3 miljoen mensen ouder dan 65 jaar die een uitkering op basis van de Algemene Ouderdomswet ontvangen, moeten het uitsluitend met deze oudedagsvoorziening doen.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de inkomsverdeling tot 1994.Voor alleenstaanden bedraagt deze jaarlijks netto 16.548 gulden en voor paren beiden ouder dan 65 jaar 23.826 gulden. Alleenstaande aow'ers hebben aanvullende inkomsten van gemiddeld 900 gulden, echtparen ruim 1.600 gulden.

Eén op de vijf huishoudens ontvangt aow. De aanvullende inkomsten bestaan voor tachtig procent van de aow'ers uit een pensioen.

De helft heeft inkomsten uit vermogen en een kwart ontvangt huursubsidie. Het besteedbare inkomen van mensen die aow ontvangen is lager naarmate ze ouder zijn.