Gymnasiaste voor medicijnen uitgeloot

ROTTERDAM, 18 JULI. De 17-jarige Meike Vernooy uit Maassluis is uitgeloot voor de studie medicijnen aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Op grond van haar hoge lotingsnummer wist de gymnasiaste al dat zij maar weinig kans zou maken. De Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen heeft haar vandaag van de uitslag van de loting op de hoogte gesteld.

Zij had zich hierop ingesteld: “Teleurgesteld ben ik niet. Dat was ik toen ik mijn lotingsnummer hoorde.” Meike deed eindexamen in negen vakken en haalde gemiddeld een 9,6. Zij gaat in op het aanbod van de Erasmus Universiteit om haar in dienst te nemen. Ze kan haar werkstage aan de faculteit geneeskunde met een jaar verlengen.

Eerder besloot de Erasmus Universiteit de scholiere buiten de loting om toch toe te laten, maar minister Ritzen (Onderwijs) stak daar een stokje voor. Ze heeft nog wel gekeken naar mogelijkheden om in Leuven, Antwerpen of Gent geneeskunde te gaan studeren.

Tot 25 september zijn nog zogenoemde 'naplaatsingen' mogelijk, aldus een woordvoerder van de IBG in Groningen. Het komt voor dat ingelote studenten een andere studie gaan volgen, of dat zij niet geslaagd zijn voor het eindexamen. Bovendien moeten ingelote studenten binnen dertig dagen na de uitslag van de loting laten weten of zij inderdaad gebruik zullen maken van hun op naam gestelde plaatsingsbewijs.

De plaatsen die om deze redenen openblijven, worden vervolgens toegewezen aan degenen op de wachtlijst, waarbij de laagste nummers voorgaan. Wie nu uitgeloot is, krijgt daarom van de IBG uitdrukkelijk te horen dat de mogelijkheid bestaat alsnog een plaats te krijgen.

Desalniettemin maakt Meike Vernooy weinig kans door haar hoge lotingsnummer (5175). De student met het hoogste nummer die vorig jaar alsnog een plaats kreeg, had nummer 4496. Dit jaar meldden zich in totaal 6.072 scholieren aan voor de studie geneeskunde aan een van de acht medische faculteiten. In totaal zijn 1.750 plaatsen beschikbaar.