EU-consumptie van rundvlees is 'drama'

STRAATSBURG, 18 JULI. Als gevolg van de BSE-crisis zal de consumptie van rundvlees in Europa dit jaar met 11 procent dalen. Dat staat gelijk aan 2,3 miljoen stuks rundvee minder en leidt naar verwachting tot een prijsval van 15 procent.

Europees commissaris voor landbouwzaken, de Oostenrijker Franz Fischler, noemde de situatie woensdag in het Europees Parlement “dramatisch”. De marktproblemen worden nog eens versterkt door de geringe mogelijkheden die de commissie nog heeft rundvlees op te kopen, om een nog diepere prijsval te voorkomen.

Bij de hervorming van de Europese landbouwmarkt in 1992 zijn bepaalde limieten overeengekomen. Daarboven mag de commissie geen landbouwproducten meer opkopen. Fischler vreest dat hij nog voor het eind van dit jaar het plafond van 400.000 ton rundvlees bereikt. Volgend jaar mag hij maximaal 350.000 ton uit de markt halen.

Fischler wil de limieten verhogen. De Wereldhandelsorganisatie, de WTO, kan echter roet in het eten gooien. Bij de onderhandelingen over het wereldvrijhandelsverdrag is ook afgesproken dat landen of instanties als de Europese Commissie boeren niet onbeperkt mogen steunen door het opkopen van producten.

De landbouwcommissaris wil deze problemen oplossen door de verkoop te stimuleren, onder meer door betere en heldere etikettering. “Meer public relations voor rundvlees zijn nodig. Als we daarnaast niets aan vergroting van de vraagzijde kunnen doen, moeten we gaan ingrijpen in het aanbod. Die economische wet is heel simpel.”

Zo overweegt de commissaris meer geld te reserveren voor extensieve, meer natuurlijke veehouderij. Daarbij houden boeren minder runderen per hectare. Ook overweegt hij kalveren tot achttien maanden oud uit de markt te nemen. Daarmee hoopt hij op termijn de rundveestapel terug te brengen tot het niveau van 1987.

Buiten de WTO-verdragen spelen ook de Europese financiën een rol bij de overwegingen van Fischler. De BSE-crisis kost Europa veel geld. Naast de interventie zorgt ook de opslag voor enorme kosten. Voor 100.000 ton vlees bedragen de opslagkosten voor een jaar alleen al 210 tot 213 miljoen ecu, ruim 430 miljoen gulden.