Duitsland niet blij met vertrek van Franse soldaten

BONN, 18 JULI. Officieel reageert de Duitse regering ingetogen en met begrip op de komende beperking van Franse troepen in Duitsland. Regeringswoordvoerder Peter Hausmann bleek gisteren gemachtigd om “desgevraagd” te verklaren dat de Franse plannen steeds op het hoogste niveau en “zo vroeg mogelijk” met Bonn waren besproken.

Verhalen dat de Duitse regering de afgelopen maanden geirriteerd was doordat Parijs haar te laat informeerde en voor voldongen feiten plaatste zijn onjuist, zei Hausmann.

Er blijven intussen genoeg aanwijzingen dat Bonn om meer dan één reden nogal ongelukkig is over de Franse besluiten. De verkleining en herstructurering van de Franse strijdkrachten, en de invoering van een Frans beroepsleger met een sterker accent op snelle-reactie-eenheden, benadrukt tegelijkertijd als het ware een “andere” functie van de Bundeswehr in Europa. Namelijk die van een anders samengesteld, met dienstplichtigen gevuld verdedigingsleger. Tweede zorg: weliswaar wil Parijs niet korten op zijn aandeel in het Frans-Duitse Eurokorps (een brigade), maar dat dit korps onder de nieuwe omstandigheden werkelijk kan gaan functioneren als kern van een toekomstig gemeenschappelijk Europees defensie-instrument, zoals vooral kanselier Helmut Kohl zou wensen, wordt in Bonn al halfluid betwijfeld. Die twijfel versterkt de teleurstelling die langs de as Bonn-Parijs toch al was ontstaan door Franse beperkingen op gemeenschappelijke wapenprojecten (helikopters) en Duitse overwegingen om uit de ontwikkeling van de spionagesateliet Helios II te stappen.

Derde zorg: na alle troepenreducties van Navo-partners en de verkleining van de Duitse strijdkrachten sinds 1990 betekent het vertrek van 17.000 Franse militairen een nieuwe economische klap voor deelstaten als Rijnland-Palts, Saarland en Baden-Württemberg. Dat de ongerustheid daarover groot is blijkt in Duitse media uit verdrietige reacties van burgemeesters en regionale politici. Saarlands premier Oskar Lafontaine had zich, volgens Le Monde, vorige week al schriftelijk tot president Chirac gewend met de verzekering dat hij geen bezwaar tegen de terugtrekking van Franse troepen uit Duitsland heeft mits Saarland daarbij zou worden ontzien. Het Elysée zou SPD-voorzitter Lafontaine hebben laten weten dat hij “te gelegener tijd”, en via Kohls kanselarij, zou worden geïnformeerd.

Kohl, die voorafgaand aan zijn jaarlijkse zomervakantie in Oostenrijk een tweedaags officieel bezoek aan Wenen brengt, heeft niet gereageerd op de berichten uit Parijs. De kanselier had in 1990/'91 de toenmalige president Francois Mitterrand nog weten te weerhouden van plannen om de Franse militaire presentie in Duitsland drastisch te beperken. Volgens woordvoerder Hausmann had Kohl de afgelopen maanden ook bij president Chirac bepleit om zoveel mogelijk Franse militairen in Duitsland te laten. Minister Volker Rühe (defensie, CDU) sprak gisteren “grote spijt” uit over de Franse besluiten, die de Frans-Duitse defensiesamenwerking “niet eenvoudiger maken”.

Sinds de Duitse eenwording in 1990 is het aantal militairen op Duitse bodem met bijna een miljoen man verminderd, waarbij economisch gesproken dan nog het vertrek van zo'n 1,5 miljoen gezinsleden kwam. Behalve de samenvoeging en verkleining van de vroegere West- en Oostduitse legers, van 550.000 toen tot 340.000 nu, ging het daarbij onder andere om een kleine 500.000 soldaten van het Rode Leger uit de vroegere DDR.

    • J.M. Bik