Doorgifte wedstrijden van Sport 7 via kabel is onzeker

HILVERSUM, 18 JULI. Het Commissariaat voor de Media heeft het nieuwe sportkanaal Sport 7 gisteren een zendvergunning verleend voor een periode van vijf jaar. Daarmee krijgt het station toestemming om via de kabel radio- en televisieprogramma's te verzorgen.

Daarmee staat echter allerminst vast of kabelabonnees de zender, die voor een periode van 7 jaar de uitzendrechten heeft gekocht van Nederlandse voetbalwedstrijden, ook daadwerkelijk te zien zullen krijgen. De kabelexploitanten beslissen zelf over de doorgifte van het kanaal. Tot dusver heeft Sport 7 slechts overeenstemming bereikt met Telekabel en Casema (samen goed voor 1,7 miljoen aansluitingen), waarbij het in het laatste geval slechts gaat om een proef. Een groot aantal gemeenten is niet van plan de sportzender door te geven onder de voorwaarden die het kanaal stelt. Daaronder zijn ook gemeenten die vallen in het gebied waar Casema de exploitatie verzorgt. Sport 7 wil op 18 augustus beginnen met uitzenden.

Een van de overwegingen voor het Commissariaat om Sport 7 een zendvergunning te verlenen is het feit dat “er geen sprake is van exclusiviteit”, aldus een woordvoerder van het commissariaat vanochtend. Dat zou in strijd zijn geweest met het 'voorkeursrecht' dat de publieke omroepen op grond van de mediawet bezitten.

Sport 7 heeft van de KNVB weliswaar de exclusieve rechten verworven competitie- en bekerwedstrijden uit te zenden, maar heeft een deel van die rechten weer doorverkocht, of heeft sublicenties verstrekt. Zo mag de NOS op een later tijdstip - in samenvatting - dezelfde competitiewedstrijden in beeld brengen die eerder door Sport 7 zijn uitgezonden. In ruil daarvoor heeft de sportzender van de NOS allerlei sublicenties voor verslagen van andere sportevenementen gekregen.

Overigens is Europees Commissaris Van Miert voor mededingingszaken nog niet tevreden over de kwestie rond de sublicenties. Hij doet momenteel onderzoek naar de totstandkoming van Sport 7, dat een samenwerkingsverband is van ondermeer Endemol, Philips, KPN en de KNVB. “Ik begin mij erg te bekommeren om hun toekomst”, aldus Van Miert gisteren in het Europese Parlement in Straatsburg. Hij wil meer weten over de afspraken met de NOS en RTL. In verband daarmee heeft Van Miert de nieuwe onderneming al diverse keren om informatie gevraagd. Tot op heden ontving hij pas één pagina tekst. Hij wil snel meer informatie over het nieuwe kanaal. “Er moeten snel teksten op tafel komen.” De Europese Commissie is ook bezorgd over de duur van het contract tussen KNVB en Sport7 dat een looptijd heeft van zeven jaar.