Akkoord over broeikasgassen

GENÈVE, 18 JULI. Een aantal sleutellanden op een ministersconferentie in Genève over opwarming van de aarde willen bindende afspraken maken over een vermindering van broeikasgassen. Dat is vanmorgen door een hoge functionaris op de conferentie meegedeeld.

Gisteren hadden de Verenigde Staten al laten weten bindende afspraken te willen maken over vermindering van de CO2-uitstoot.

De Verenigde Staten weigerden zich tot nog toe zich te committeren aan reducties in emissie van CO2, het belangrijkste broeikasgas. Alleen op vrijwillige basis waren de VS bereid zich in te spannen voor onder meer een zuiniger gebruik van olie en gas.

Wirth zei gisteren dat de vaststelling vorig jaar door het wetenschappelijke panel van het klimaatverdrag (IPCC), dat de stijging van de temperatuur op aarde mede het gevolg is van menselijk handelen, de VS van standpunt heeft doen veranderen. (Reuter)