VEB: fiat beleggers bij overname Robeco

ROTTERDAM, 17 JULI. De Vereniging van Effectenbezitters wil dat de beleggers in de individuele beleggingsfondsen van Robeco hun fiat mogen geven aan de voorgenomen overname van de beheerorganisatie van de Robeco-fondsen door de Rabobank

Dat bepleit de belangenorganisatie van beleggers in een rapport over de overname van de Robeco beheermaatschappij dat vanochtend is gepubliceerd. De verschillende beleggingsfondsen van Robeco zijn de economisch eigenaar van de beheermaatschappij, die Robecam wordt genoemd, een afkorting van Robeco Administratiemaatschappij.

Een woordvoerder van Robeco wijst het verzoek om toestemming van de beleggers van de hand. “Het is niet noodzakelijk om voor het verkopen van beleggingen apart toestemming te vragen aan de aandeelhouders van de fondsen”, aldus de woordvoerder. “Anders zouden wij elke beleggingsbeslissing moeten voorleggen aan de aandeelhouders.”

In juni maakte de Rabobank bekend dat zij om te beginnen de helft van de aandelen van Robecam zal overnemen. De andere helft volgt over enkele jaren als verschillende groeidoelstellingen gerealiseerd zijn. De Rabobank verwacht ongeveer een miljard gulden op tafel te leggen.

Directeur drs. P. de Vries van de VEB vindt dat Robeco met de afwijzing van het verzoek om toestemming van de beleggers in de Robeco-fondsen een formalistisch standpunt in neemt en in feite ontkent dat de structuur van de Robeco Groep ingrijpend verandert doordat de Rabobank over enkele jaren de enige economische eigenaar zal zijn van de beheermaatschappij. De beslissing over de verkoop van Robecam wordt nu in feite genomen door de directie en commissarisen van Robecam zonder dat anderen, zoals de beleggers, eraan te pas komen.

Als nieuwe grootaandeelhouder heeft de Rabobank naar zijn zeggen belang bij het opschroeven van de beheervergoedingen die aan de fondsen worden berekend en bij verlaging van de kosten die gemoeid zijn met beleggingsresearch.

De kritiek van de VEB dat het directieteam van Robeco van de overname profiteert doordat de managers aandelenopties kunnen uitoefenen en zo gezamenlijk 6 miljoen zullen verdienen ontkent hij in alle toonaarden. “De houders van de aandelenopties profiteren niet van deze overname. Dat hebben wij ook aan de VEB meegedeeld.”

Wat de VEB zal doen als Robeco niet ingaat op de wensen voor raadpleging vande aandeelhouders inde Robeco-fondsen wil de Vries niet zeggen. De belangenorganisatie heeft het verzoek eind juni al gedeponeerd op de aandeelhoudersvergadering van het Robeco vastgeodfonds Rodamco. “Ik verwacht dat zij er toch een mouw aan zullen passen.”