Ontwikkelingsverschillen

Infographic: De ontwikkelingsverschillen binnen landen kunnen groot zijn. De Human Development Index (Menselijke-Ontwikkelingsindex) van de Verenigde Naties probeert de ontwikkeling van een land op het gebied van gezondheid, kennisniveau en levensstandaard te vatten in één getal.

Maar dit cijfer houdt geen rekening met de grote ongelijkheid die binnen ontwikkelingslanden kan bestaan. De Filippijnen bij voorbeeld komen op de ranglijst van de HDI op de vijfennegentigste plaats, tussen de landen met een gemiddelde ontwikkeling. Maar de armste regio van de archipel, West-Mindanao, heeft een veel lagere ontwikkeling. Dit gebied zou op de 136ste plaats komen, gelijk met Zambia. De regio rond de hoofdstad Manilla zou echter op de lijst van hoogstontwikkelde landen komen, met een ontwikkeling gelijk aan die van de Caraïbische eilanden Trinidad en Tobago. Voor Mexico zijn de verschillen minder groot. De VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP heeft de ontwikkeling van de inheemse en de niet-inheemse bevolking afzonderlijk bekeken. De indiaanse bevolkingsgroepen bleken een ontwikkeling gelijk aan die van de Dominicaanse republiek te hebben, terwijl de niet-inheemse Mexicanen op het niveau van de Zuidkoreanen staan.

Volgens de UNDP geven de grote verschillen die binnen landen bestaan, aan dat er tijdig stappen moeten worden genomen. Ze UNDP noemt een betere dialoog tussen verschillende bevolkingsgroepen, betere verdeling van hulpbronnen en programma's tegen armoede. (zie ook pagina 14 voor het vandaag verschenen Human Development Report 1996 van de VN)

    • Arlen Poort