Olympische gedachte

Misschien zou het NOC*NSF bij de volgende Olympische Spelen de limieten moeten hanteren van de internationale atletiekfederatie IAAF. Dat zou een hoop discussie en gezeur schelen over kandidaten die net niet voldoen aan de door de NOC*NSF en de Nederlandse atletiekunie KNAU zelf verzonnen en onzinnig scherp gestelde limieten.

De atleten hoeven zich dan niet over de kling te jagen en zouden voor meer medailles kunnen zorgen in plaats van volkomen uitgeblust aan de start te verschijnen.

    • A. Heemskerk