Landlozen afgeslacht in Indiase deelstaat

NEW DELHI 17 JULI. Bloed vloeit er in de grote en straatarme Indiase deelstaat Bihar elke dag rijkelijk bij allerlei conflicten die gewapenderhand worden beslecht. Maar zelfs Bihari's keken op van de ongebreidelde slachtpartij die een privé-legertje van landeigenaren vorige week donderdag bij klaarlichte dag aanrichtte onder arme dorpelingen in het dorpje Barki-Kharaon in het westen van de deelstaat.

Twintig mensen, onder wie tien vrouwen en kinderen, vonden de dood en 52 werden gewond. “Red ons, red ons”, riepen de dorpelingen volgens overlevenden, toen ze zo'n 200 potige mannen met geweren, bijlen, messen en stokken zagen naderen.

Hun misdaad: ze zouden sympathie hebben getoond voor de Communistische Partij van India (Marxistisch-Leninistisch). De CPI (ML) voert campagne tegen de onderdrukking door de landeigenaren van landloze boeren en arbeiders.

Het duurde even voor het nieuws naar de buitenwereld doorsijpelde, maar toen haastten zich dan ook talrijke politici naar het afgelegen dorp om te rouwen met de overlevenden als bewijs van hun solidariteit met de armen en verdrukten in de samenleving.

Zoals steeds na een dergelijke tragedie dook er ook een vertegenwoordiger van de deelstaatregering op die met een chèque-boek wapperde om de nabestaanden een schadevergoeding te betalen. Ook werden er gewoontegetrouw enkele politiebeambten overgeplaatst, die zouden hebben gefaald bij de uitvoering van hun taak. Geen der politici stapte echter ook zelf op.

Op veel plaatsen in Bihar, dat 90 miljoen inwoners telt, woedt er al jaren een bittere strijd tussen machtige landheren en arme boeren, die al dan niet kunnen rekenen op steun van radicale linkse groeperingen, ook wel Naxalieten genoemd.

De landeigenaren zien met lede ogen aan, hoe de armen, meestal behorend tot de laagste kasten, zich geleidelijk ontworstelen aan de eeuwenlang vanzelfsprekende heerschappij van de landbezittende hogere kasten.

In de hoop dit proces althans te vertragen, aarzelen ze niet de armen te intimideren. Daartoe hebben ze illegale privé-legertjes opgericht, die ze naar eigen goeddunken inzetten. Tijdens de verkiezingen voor het Indiase parlement van mei werden ze op grote schaal gebruikt om de kastelozen en lagere kasten verre van de stembureaus te houden.

De CPI (ML) zint thans naar verluidt op wraak. In het district, waartoe Barki Kharaon behoort, zijn de afgelopen drie jaar in totaal al 800 mensen om het leven gekomen bij botsingen tussen de legertjes van de landheren en de door veel armen gesteunde linkse groeperingen.