Kustlocatie

De steun van de Staten van Zuid-Holland voor het kustlocatieplan (NRC HANDELSBLAD, 11 juli) is onbegrijpelijk. Het is een misvatting te menen dat het plan, zoals het er nu ligt, meer natuurgebied zal opleveren. Bovendien zal de relatief grote druk van menselijke activiteit tot ernstige vervuiling van de 'binnenzee' leiden.

Maar nog bedenkelijker zijn de argumenten die verdergaande studie naar dit plan moeten rechtvaardigen. Want woningen, bedrijfsterreinen en jachthavens zullen slechts werk opleveren voor een beperkte periode. Om over de aantrekkelijkheid voor bedrijven om zich op het kleine eiland te vestigen, maar te zwijgen.

    • W. Hofstee