Investeren via fonds in Rome als kunststad

ROME, 17 JULI. Beleggers die een cultureel tintje willen geven aan hun geld kunnen sinds kort in Italië terecht bij het eerste investeringsfonds dat is gericht op een kunststad: Roma Caput Mundi.

Doel van het fonds is winst maken. Financiële deskundigen van de verzamelde Italiaanse spaarbanken moeten daar garant voor staan. Maar wie erin deelneemt, steunt meteen de restauratie van Romeinse kunstschatten. Vijf procent van de inleg wordt gebruikt, als een soort eenmalige heffing op het fonds, voor projecten ter bescherming van de Eeuwige Stad en haar kunst. In paginagrote advertenties met oud-minister van Buitenlandse Zaken Susanna Agnelli voor het Forum Romanum, worden de Italianen met spaarcenten opgeroepen hun geld te laten werken “om het belangrijkste culturele en artistieke erfgoed van de wereld te behouden en te benutten”.

Een erecomité met klinkende namen als Henry Kissinger, Renzo Piano en Liliane de Rothschild moet in het buitenland belangstelling wekken.

De geïnteresseerde belegger moet minimaal tien miljoen lire in het fonds storten, ruim elfduizend gulden. Behalve het rendement op zijn kapitaal krijgt hij daarvoor een oorkonde dat hij Socius Urbis is, compagnon en vriend van Rome. De folder vermeldt dat daarop de persoonlijke handtekening van de burgemeester van Rome staat en dat de kunstminnaar ook wordt bijgeschreven in het Tabularium Aureum Sociorum Urbis, het vergulde boek met de namen van de leden. Voor wie deze eer nog niet voldoende is, is er een kaart die gratis toegang geeft tot de gemeentemusea en korting biedt op een aantal culturele excursies. Je mag ook voor niets naar de dierentuin en krijgt verder twee dagen gratis openbaar vervoer in Rome.

De culturele kant van deze operatie wordt verzorgd door de Associatie Roma Caput Mundi. Deze krijgt de vijf procent van de inleg en selecteert de projecten waaraan het geld moet worden besteed. Wie niet wil of kan beleggen, kan ook direct lid worden van de associatie, met oorkonde en gratis dierentuin. Dat kost 500.000 lire, ongeveer 550 gulden. Dit bedrag komt overeen met vijf procent van de minimuminleg in het fonds. De associatie heeft al een aantal projecten uitgekozen. Zij wil op korte termijn geld beschikbaar stellen voor de restauratie van de trap naar het Capitool en de beelden van Castor en Pollux daarnaast; van de wolf die het symbool is van de stad; de Porta del Popolo en de markt van Trajanus.

Het fonds is op 1 juli operationeel geworden. Een woordvoerder zei dat nog geen informatie beschikbaar was over inleg. Hij wilde zich ook niet wagen aan voorspellingen over het verwachte rendement van het investeringsfonds.

    • Marc Leijendekker