'Groei in Nederland ongelijk'

ROTTERDAM, 17 JULI. De groei van de Nederlandse economie is volgens normen van de Verenigde Naties “meedogenloos”. De inkomens worden steeds ongelijker verdeeld en de groei gaat voorbij aan de twintig procent van de huishoudens met de laagste inkomens, die sinds 1991 het besteedbaar inkomen zien verminderen.

De normen voor kwaliteiten van economische groei staan opgesteld in het vandaag openbaar gemaakte Human Development Report van de ontwikkelingsorganisatie van de VN, de UNDP.

De UNDP onderscheidt meedogenloze groei (die voorbijgaat aan de armen), baanloze groei (die geen werkgelegenheid tot gevolg heeft), stemloze groei (die democratie uitsluit) en ongewortelde groei (die de culturele identiteit veronachtzaamt).

Het Human Development Report meldt dat een kwart van de wereldbevolking (1,6 miljard mensen) niet profiteert van economische groei. Deze mensen zijn slechter af dan vijftien jaar geleden. Van de 174 landen gaat het in 89 slechter dan tien of meer jaar geleden. Voor het merendeel gaat het om ontwikkelingslanden; slechts drie geïndustrialiseerde landen hebben het slechter dan in de jaren tachtig: Canada, Finland en IJsland. De landen in Oost-Europa, inclusief de vroegere Sovjet-Unie, hebben tussen 1990 en 1993 het inkomen met twintig procent zien teruglopen.

Het bruto mondiaal produkt (het totale wereldinkomen) bedraagt ongeveer 23 triljoen dollar (23.000.000.000.000.000.000 dollar). Achttien triljoen komt voor rekening van de geïndustrialiseerde wereld. De rest wordt verdiend in ontwikkelingslanden, waar nochtans tachtig procent van de wereldbevolking woont.

    • Arlen Poort