Deel studenten ten onrechte beurs ontzegd

GRONINGEN, 17 JULI. De Informatie Beheer Groep (IBG) in Groningen heeft enkele duizenden studenten ten onrechte bericht dat zij komend studiejaar of een deel daarvan geen recht meer hebben op een studiebeurs. Dit betekent soms dat studenten 1.000 gulden extra collegegeld moeten betalen.

Een woordvoerder van de IBG spreekt van een “pijnlijke communicatiefout, die gelukkig eenvoudig is terug te draaien”. Hij schrijft de fout toe aan gebrekkige informatie van hogescholen en universiteiten waar de studenten ingeschreven staan. “Maar de instellingen hebben het druk, hè. Nieuwe studenten schrijven zich in, oude studenten schrijven zich uit. Dan krijg je dat, dan sluipen er fouten in.” Hoeveel studenten ten onrechte de brief hebben ontvangen is onbekend.

In totaal ontvingen 53.000 studenten de brief. De IBG schat dat de brief 5.000 maal “foutief verstuurd is”. Maar volgens de landelijke studentenorganisatie ISO, die minister Ritzen (Onderwijs) een brandbrief heeft gestuurd over de kwestie, gaat het om ten minste 10.000 gedupeerde studenten, zo bleek de organisatie uit een rondgang langs studentenadministraties van instellingen.

“Er is enorme paniek gezaaid onder studenten”, zegt ISO-voorzitter M. Stienen. “IBG en instellingen beschuldigen elkaar over en weer. Maar die schuldvraag kan ons weinig schelen. De minister moet zo snel mogelijk maatregelen nemen om zo'n chaos in de toekomst te voorkomen.” Duidelijk is al wel dat zich onder de gedupeerden vooral studenten bevinden die met een hogeschooldiploma verder studeren aan de universiteit.

Deze zogeheten stapelaars hebben, indien ze voor 1991 zijn begonnen met hun studie aan de hogeschool, recht op drie extra jaren studiefinanciering. Verder heeft het ISO klachten over de foute brief ontvangen van studenten die zich een jaar hebben uitgeschreven en van studenten geneeskunde, tandheelkunde en diergeneeskunde die bezig zijn met hun co-schappen.

Het leeuwendeel van de 53.000 geadresseerden zijn studenten die zes jaar studiefinanciering hebben ontvangen. Volgens de wet moeten zij nu zelf in hun inkomen voorzien. Zij mogen nog wel bij de overheid lenen. De studenten die komend studiejaar geen recht meer hebben op een beurs moeten een hoger collegegeld betalen, dat elke universiteit zelf bepaalt.

Bij de meeste universiteiten gaat het om 3.300 gulden, terwijl studenten met beurs op elke universiteit de wettelijk voorgeschreven 2.400 gulden collegegeld betalen.