Boze patiënten huisarts Schat eisen vergoeding

LEEUWARDEN, 17 JULI. Boze patiënten van de Sint Niekster huisarts S. Schat stappen naar de rechter als hun ziektekostenverzekeraars weigeren behandelingen van Schat te vergoeden.

De ongeveer 60 patiënten voelen zich het slachtoffer van een hetze tegen de van euthanasie verdachte arts. Ze willen niet weg bij Schat en eisen dat de beide ziektekostenverzekeraars zijn behandelingen ook na 1 augustus blijven vergoeden. De patiënten kondigen aan een nieuwe huisarts in het dorp te boycotten.

De ziekenfondsen zegden het tijdelijk contract met Schat per 1 augustus op omdat hij geen goede waarneemregeling had en zich onvoldoende bijschoolde. Schat zat in april veertien dagen vast op verdenking van onzorgvuldig toegepaste euthanasie op een 72-jarige kankerpatiënte in een verpleeghuis in Sint Nicolaasga. De verzekeraars vinden dat de kwaliteit van de gezondheidszorg niet langer gewaarborgd kan worden. De euthanasiezaak zou los staan van de beëindiging van het contract.

De ziekenfondspatiënten hebben de Leeuwarder advocaat E. Slob ingeschakeld. In eerste instantie wilden de patiënten het contract met De Friesland en ANOZ vervroegd opzeggen om zich aan te kunnen sluiten bij drie andere ziekenfondsen. De Friesland weigerde hen echter vervroegd uit te schrijven, omdat dit wettelijk gezien pas per 1 januari kan. De drie ziekenfondsen waarbij de patiënten van Schat nog wel welkom waren, Univé, OHRA en Nuts Verzekeringen, lieten Slob echter eergisteren weten dat ook zij hun contract met Schat hebben opgezegd om dezelfde redenen als hun collega's van De Friesland en ANOZ. “Ik kreeg een knullig briefje met een summiere motivatie”, aldus Slob. Volgens haar hebben de drie ziektekostenverzekeraars nooit een geschil gehad met Schat en kan het contract half juli niet ineens per 1 augustus worden beëindigd.

Slob heeft nu bij De Friesland een officieel protest ingediend tegen het opzeggen van het contract met Schat. Tevens verzoekt zij de zorgverzekeraar namens haar cliënten om te blijven betalen voor behandelingen van Schat. Bij een weigering dient de advocaat een bezwaar in bij de Ziekenfondsraad en zal zij namens twee patiënten een procedure beginnen bij de Leeuwarder rechtbank. Slob vindt dat de patiënten het slachtoffer worden van een conflict tussen Schat en de ziekenfondsen. Directeur S. Katsma van De Friesland zegt in een reactie dat hij bij wijze van uitzondering bereid is de patiënten van Schat te laten gaan. Voorwaarde is wel dat een nieuwe verzekeraar De Friesland en ANOZ juridisch vrijwaart.