Bellen in auto niet in 'kleine lettertjes'

DEN HAAG, 17 JULI. De verzekeringsmaatschappijen zijn niet van plan om telefonerende automobilisten die een ongeluk veroorzaken zelf voor de schade te laten opdraaien. Veilig Verkeer Nederland (VVN) had de verzekeraars op de mogelijkheid gewezen om naast het gebruik van alcohol en medicijnen ook telefoneren in de 'kleine lettertjes' op te nemen.

Volgens het Verbond van Verzekeraars is er geen aanleiding om automobilisten die telefoneren in de auto uit te sluiten van een schadeuitkering als ze een ongeluk veroorzaken. “Het ministerie van Verkeer en Waterstaat ziet geen aanleiding tot maatregelen. Dus waarom zouden wij dan wel actie moeten ondernemen. Bovendien is het moeilijk aan te tonen”, zegt een woordvoerder van het verbond.

Deze week werd bekend dat Zwitserland in navolging van Italië het met één hand telefoneren in de auto als een strafbaar feit zal gaan zien. Vanaf september zullen automobilisten die in Zwitserland betrapt worden op het rijdend bellen een boete van 125 gulden krijgen. In Zweden en Duitland wordt officieel geadviseerd niet te bellen tijdens het rijden. De Nederlandse regering zal vooralsnog geen maatregelen nemen tegen het gebruik van zaktelefoons in de auto.

In de Nederlandse wet staat dat wel dat onveilig rijgedrag bestraft kan worden. Zo mogen er bijvoorbeeld geen stoffen worden gebruikt die het rijgedrag beïnvloeden, maar expliciete handelingen worden verder niet genoemd. Zo is het in Griekenland verboden te roken achter het stuur en zijn brildragers in Spanje en Zwitserland verplicht een reservebril bij zich te hebben.

VVN ziet een taak weggelegd voor de verzekeraars. “De polisvoorwaarden kennen al mogelijkheden tot uitsluiting als er geen gordel wordt gedragen of wanneer iemand onder invloed is van alcohol en medicijnen. Over het gebruik van telefoons of andere gevaarlijke handelingen staat nog niets in de polissen”, aldus een woordvoerder van VVN. De verzekeraars vinden dat de automobilist zijn eigen verantwoordelijkheden moet kennen.