700 miljoen ter compensatie; Parijs ontbindt 38 regimenten; sluit 12 bases

PARIJS, 17 JULI. De Franse regering heeft plannen bekend gemaakt die leiden tot de ontbinding van 38 regimenten van de landmacht, sluiting van 12 luchtmachtbases en het opleggen van 28 marineschepen. Er wordt 2,2 miljard francs (700 miljoen gulden) uitgetrokken voor overgangsmaatregelen.

De maatregelen passen binnen de grootscheepse herstructurering van de Franse krijgsmacht, die president Chirac 22 februari aankondigde. Frankrijk wil de huidige krijgsmacht (432.000 man) in 2002 hebben omgevormd tot een beroeps-macht (305.000 man) die is ingesteld op snelle vredesacties, voornamelijk buiten het Franse grondgebied.

Het bekendste marineschip dat uit de vaart gaat is het vliegdekschip Clémenceau dat 38 jaar heeft gediend, onder meer in de Golfoorlog. De marine, die 20 procent in omvang wordt teruggebracht, houdt alleen het vliegdekschip Foch over, tot in 1999 het nieuwe nucleaire vliegdekschip Charles-de-Gaulle in de vaart komt. De Foch wordt daarna in reserve gehouden voor als de Charles-de-Gaulle aan groot onderhoud toe is.

De maatregelen die het hardst aankomen zijn de sluitingen van kazernes met complete landmacht-eenheden in tal van provincieplaatsen. De regering probeert zo veel mogelijk in alle regio's een aantal militaire etablissementen over te houden. Daar geldt dat beroeps-eenheden 2,5 keer zo veel koopkracht voor de lokale economie betekenen als op te heffen eenheden van diensplichtigen.

Een derde van de troepenreducties komen van de Franse troepen in Duitsland. Daarover vindt intensief overleg met de Duitse regering plaats. Ook de Franse pantserbrigades die deel uitmaken van het Eurocorps maken naar verluidt deel uit van de op te heffen eenheden. Minister Millon (defensie) zou aan het eind van de middag de details van het herzieningsplan bekend maken.

Uit Europese industriële herstructureringsfondsen komt nog eens 700 miljoen francs om Frankrijk te helpen haar defensie-industrie in te krimpen en te rationaliseren. Marinewerven gaan dicht - vooral Cherbourg vreest met grote vreze, en bij met name Giat Industries (bekend van de Leclerc-tanks) worden ingrijpende maatregelen verwacht. Hoewel regelrechte ontslagen door de president zijn uitgesloten, vrezen de bonden voor het verlies van duizenden banen.

Verschillende grote militaire ziekenhuizen, met name in Straatsburg en Dijon, gaan dicht, en een aantal trainingsbases en materieeldepots worden gesloten. Ter compensatie worden in tien steden nieuwe centra gevestigd voor de 'burger-kennismakingstijd' van een week die de dienstplicht gaat vervangen.