Werkloosheid daalt met 15.000

DEN HAAG, 16 JULI.De werkloosheidscijfers vertonen een dalende tendens. Gecorrigeerd voor seizoeninvloeden daalde de werkloosheid in het tweede kwartaal van dit jaar met 15.000 ten opzichte van het eerste kwartaal. Volgens het CBS is het aantal geregistreerde werklozen 417.000. Begin 1994 was dat nog 520.000.