Vierdaagse aangepast wegens vliegramp Eindhoven

NIJMEGEN, 16 JULI. De Vierdaagse van Nijmegen, die vanochtend begonnen is, is aangepast in verband met de vliegramp in Eindhoven.

Vandaag en morgen zullen geen militaire muziekkorpsen meelopen uit respect voor de omgekomen fanfareleden. Bovendien zal de medewerking van Nederlandse militaire muzikanten aan een taptoe morgenavond in de binnenstad van Nijmegen worden geschrapt.

De drumfanfare van de Koninklijke Landmacht heeft vanmorgen in Elst een minuut stilte in acht genomen. Over muzikale deelname van de militairen voor donderdag en vrijdag zal de inspecteur voor militaire muziek nog eenbeslissing nemen. De militaire deelnemers worden nu begeleid door tromgeroffel. De traditionele stuntvliegshow die vanavond zou worden gehouden, is afgelast. De show wordt elk jaar gehouden op de eerste avond van de Vierdaagse, voorafgaand aan het vuurwerk.

Aan de Vierdaagse nemen altijd veel militairen deel. Bij het vertrek van de militaire deelnemers vroeg luitenant-kolonel A.R. Bos, commandant van de Centrale Verzorging Militairen (CVM), om stemmig gedrag in verband met de vliegtuigcrash.

De Internationale Vierdaagse wordt dit jaar voor de tachtigste keer gelopen. Alle wandelaars sponsoren dit jubileumjaar de medische hulpverleningsorganisatie Artsen zonder Grenzen. Iedere wandelaar heeft bovenop het inschrijfgeld een gulden extra betaald voor deze organisatie.

Op de eerste marsdag, de zogeheten Dag van Lent, is dit jaar in Lent een parcourswijziging aangebracht in het wandelschema omdat dijkverzwaringswerkzaamheden nog niet zijn afgerond.

Het centrum van Nijmegen is deze week door de Vierdaagse moeilijk bereikbaar. Voor vrijdag, de dag van de intocht, adviseert de Nijmeegse politie alle doorgaand verkeer om de stad te mijden. Wie de Vierdaagse of de bijbehorende Zomerfeesten wil bezoeken kan gebruik maken van extra treinen en bussen, die tot diep in de nacht vanuit Nijmegen vertrekken.

Het centrum van de stad is dagelijks vanaf 18 uur afgesloten. Vrijdag geldt die afsluiting vanaf 12 uur. Met borden staat aangegeven welke parkeergarages bereikbaar zijn.

Auto's die bij de afzettingen geparkeerd staan worden weggesleept, omdat de stad bereikbaar moet blijven voor hulpverlenend verkeer. De politie richt op vier plaatsen in de stad mobiele politieposten in. Hier kunnen feestgangers ook terecht met vragen.