Telefoonmarkt gaat open in Nederland

DEN HAAG, 16 JULI. Bedrijven die naast de Koninklijke PTT Nederland (KPN) landelijke telecommunicatienetwerken willen gebruiken en aanleggen kunnen daarvoor vanaf gisteren een vergunning aanvragen. Vanaf 1 juli 1997 zal het alleenrecht van de KPN voor vaste telefonische diensten komen te vervallen.

Minister Jorritsma (Verkeer een Waterstaat) heeft een interimwet gemaakt die mogelijkheden opent voordat de telecommunicatie op 1 januari 1998 volledig is geliberaliseerd. Voor 10 september moeten de aanvragen voor een landelijke vergunning bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat binnen zijn. Jorritsma zal voor het einde van dit jaar besluiten welke twee bedrijven de concurrenten van KPN worden.

British Telecom met de Nederlandse Spoorwegen en Enertel (elektriciteitsbedrijven) lijken op dit moment de grootste gegadigden voor de landelijke vergunningen. Ze hebben zich nog niet gemeld bij het ministerie. Mochten er meer dan twee aanvragen worden ingediend dan wordt gekeken welke bedrijven kwalitatief het beste produkt kunnen leveren.

De landelijke kabelaanbieders kunnen vanaf 1 januari volgend jaar beginnen met diensten aan te bieden voor bijvoorbeeld dataverkeer en teleshopping. De markt van de vaste telefonie zal vanaf juli volgend jaar worden vrijgegeven. Het is de bedoeling dat vanaf 1998 de Europese telecommunicatie volledig is geliberaliseerd.

Naast landelijke vergunningen kunnen er ook ongeveer dertienhonderd regionale vergunningen worden afgegeven. De huidige machtiginghouders voor kabeltelevisienetwerken hebben hiervoor een voorkeursrecht. Deze bedrijven kunnen dan op regionaal niveau concurreren met PTT Telecom.

Vanaf gisteren kunnen bedrijven ook vergunningen krijgen voor het aanleggen van kabels. Hiervoor is niet langer een 'verklaring van geen bezwaar' van PTT Telecom vereist. Deze machtiginghouders moeten echter wel overeenstemming bereiken met de grondeigenaren alvorens ze kabels aanleggen. De eerste vergunning is gisteren verstrekt aan het Amerikaanse bedrijf MFS Communications, dat in Amsterdam een digitaal glasvezelnetwerk wil aanleggen.