Slachtoffers ramp vooral jongeren

ROTTERDAM, 16 JULI. De slachtoffers van de ramp met de Hercules zijn overwegend jonge mannen en vrouwen. De gemiddelde leeftijd van de leden van het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht ligt tussen de 20 en 25 jaar, aldus een woordvoerder van Defensie. Van de vijf vrouwen in het korps zijn er drie overleden, twee zijn zwaar gewond opgenomen in het ziekenhuis.

Het fanfarekorps nam met 36 musici en 6 stafleden deel aan het Internationale Festival van Militaire Bands dat van 9 tot en met 13 juli is gehouden in Modena. 37 Orkestleden reisden terug met het militaire transportvliegtuig, de anderen keerden op eigen gelegenheid terug.

Aan de taptoe in Modena namen zes bands deel uit Oostenrijk, Engeland (RAF), Brazilië en Italië. Op de slotmanifestatie zaterdag speelden de zes bands samen 'Ode aan de Vreugde' van Beethoven in Modena. De reis naar de Noorditaliaanse stad was het eerste buitenlandse optreden voor het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht. In juli 1995 werden als gevolg van de herstructurering van de Landmacht het voormalige Fanfarekorps der Genie en het Fanfarekorps der Limburgse Jagers samengevoegd tot het Fanfare Korps Koninklijke Landmacht, standplaats Vught.

De orkestleden waren voor een deel nog dienstplichtingen van de laatste lichting die deze zomer afzwaait. De meesten waren BBT'ers, Beroeps Bepaalde Tijd, die voor 2,5 tot 4 jaar tekenen. Het zijn beroepsmusici of zeer goede amateurs.

Fanfarekorpsen (met koperblazers, saxofoons en slagwerk) en militaire kapellen (waarin ook houtblazers meedoen), spelen voornamelijk marsmuziek in het kader van militaire ceremonies als staatsbezoeken, herdenkingen en beëdigingen. Naast het spelen bij militaire ceremonies fungeert het Fanfarekorps als pr-instrument voor de landmacht. Voor de herstructurering van de Landmacht had Nederland negen muziekkorpsen. Nu zijn er nog twee militaire beroepskapellen, de Koninklijke Militaire Kapel in Den Haag en de Johan Willem Frisokapel in Assen, en twee Fanfare-korpsen.