Loting (3)

Het lijkt mij niet zo moeilijk om een goede methode voor de selectie van studenten voor geneeskunde te vinden. Men zou een twee-stromenbeleid moeten kiezen. De eerste groep moet dan bestaan uit leerlingen die een gemiddelde van 8 tot 7 halen op hun eindexamen (9 komt zelden voor).

Die moeten, eventueel na onderzoek van hun motivatie, worden toegelaten. Dan gaat er geen intellect voor Nederland onnodig verloren. De tweede groep, de kinderen met lagere cijfers, kunnen dan door loting worden geselecteerd.

    • I.J. Citroen