Loting (2)

Behalve Nederland kent alleen Duitsland een eenvoudige toelating tot het hoger onderwijs. Had Duitsland echter een nationaal eindexamen, wat het nu niet heeft, dan zou het waarschijnlijk wel het in Europa gebruikelijke systeem overnemen.

Ruw samengevat: - Niet het einddiploma op zich telt zozeer, maar de gekozen examenvakken en de behaalde scores. - Tevoren stelt de faculteit van elke universiteit (of de faculteiten landelijk) vast, welke examenvakken en welke cijfers nodig zijn voor toelating.

Voor Nederland zou een dergelijk systeem twee in het oog springende voordelen hebben. Er hoeft niet meer geloot te worden, en het halen van hoge cijfers op de middelbare school gaat weer lonen. Dat ons land zich niet aan dit Europese systeem conformeert, is vermoedelijk alleen toe te schrijven aan eigenwijsheid.

    • Jan Hondebrink