Loting (1)

Op 10 juli schreef Pauline van de Ven dat ze loting een rampzalig systeem vond voor de oplossing van de numerus fixus aan de universiteit. Als alternatief noemde ze de in het buitenland gebruikelijke selectie door interviews met kandidaat-studenten, op grond dus van motivatie.

Een dergelijke methode heeft het nadeel dat door praten alleen motivatie wel kan worden vermoed maar niet aangetoond. (Te)veel hangt af van de instelling van de leden der beoordelingscommissie.

Hoge cijfers op het VWO tonen evenmin motivatie aan, ze zeggen vaak meer over het IQ en gemotiveerd zijn voor de school.

Voor numerus fixus bij de geneeskunde is er een beter alternatief. Motivatie om als arts te werken is in wezen belangstelling voor de zieke mens. Deze interesse kan getest worden door voor de toelating tot studie aan de geneeskundig faculteit naast een geldig VWO-diploma ook te eisen dat de kandidaat-student zes maanden heeft gewerkt als ziekenverzorgende in verpleeghuis of tehuis voor demente bejaarden, tot tevredenheid van de leiding van dat huis.

Naar mijn mening zou een dergelijke handelwijze ertoe kunnen leiden, dat het instellen van een numerus fixus voor de geneeskunde in het geheel niet nodig is.

    • F.E.J. Bouricius
    • Adv. Arts