Hogere winst dochter ABN Amro in VS

De Amerikaanse bank LaSalle National Corporation in Chicago, dochter van ABN Amro, heeft de winst over het tweede kwartaal van dit jaar met 18 procent opgevoerd tot 50,8 miljoen dollar. De winststijging komt zowel voort uit toegenomen rente-inkomsten als uit niet-rentegebonden verdiensten.

LaSalle, in 1978 door de toenmalige ABN overgenomen, is gewend geraakt aan een snelle toename van de verdiensten. Vorig jaar nam het nettoresultaat met 30 procent toe tot 174,7 miljoen dollar; in 1994 bedroegt de stijging al 31 procent. In het eerste kwartaal van 1996 nam de nettowinst toe met 12 procent tot 48 miljoen dollar. Het balanstotaal van LaSalle kwam 16 procent hoger uit, op een totaal van 16,8 miljard dollar. De kredietportefeuille nam met 22 procent toe tot 10,9 miljard dollar.