Hof spreekt Riem vrij van corruptie

DEN BOSCH, 16 JULI. Het gerechtshof in Den Bosch heeft de oud-burgemeester van Brunssum H.W. Riem vanmorgen vrijgesproken van de beschuldiging dat hij als lid van Gedeputeerde Staten van Limburg steekpenningen zou hebben aangenomen van enkele bedrijven. Wel werd Riem schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte, omdat hij een declaratie voor een reis naar Israel zou hebben vervalst.

Daarvoor legde het hof hem een boete op van 2.500 gulden, die hij mag verrekenen met de schadevergoeding voor de tien dagen die hij in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

Riem was vorig jaar al vrijgesproken door de rechtbank in Maastricht. Het hof bevestigde vanmorgen het oordeel van de rechtbank dat hij als ambtenaar weliswaar beloften had aangenomen, maar dat hij er niet van hoefde uit te gaan dat hij daar, al dan niet in strijd met zijn plicht, iets tegenover moest stellen.

Vlak voordat de 55-jarige Riem eind 1991 zijn lidmaatschap van Gedeputeerde Staten opgaf om burgemeester te worden van Brunssum, stelde een baggerbedrijf hem een lucratief commissariaat in het vooruitzicht. Later werd hij ook nog adviseur van een combinatie van bedrijven die zand en grind winnen langs de Maas in Midden-Limburg. Justitie meende dat er een verband was met enkele gunsten die Riem vlak voor zijn vertrek aan de bedrijven zou hebben verleend. Riem heeft steeds volgehouden dat hij de bedrijven alleen gunstig wilde stemmen om de slechte verhouding tussen de provincie en de grindproducenten te verbeteren. Vervolgens hadden de bedrijven hem als een ideale kracht beschouwd om de relatie met de provincie te onderhouden.

Het enige punt waarop het hof anders dan de rechtbank de oud-burgemeester schuldig heeft bevonden is het vervalsen van een rekening voor een reis naar Israel. Oorspronkelijk zou de gemeente alleen de reis- en verblijfkosten van Riem betalen, maar vervolgens werd ook besloten de verblijfskosten van zijn vrouw te vergoeden. Op verzoek van Riem stuurde het reisbureau daarop een rekening voor één reisarrangement in plaats van de kosten te splitsen. Riem betaalde zelf de reiskosten voor zijn vrouw.

Volgens Riems raadsman, mr J. Marchal, heeft de veroordeling op het meest ondergeschikte punt ernstige consequenties voor zijn cliënt, omdat hij daardoor het recht op schadevergoeding dreigt te verliezen. Riem werd tijdens het gerechtelijk vooronderzoek oneervol ontslagen als burgemeester. De afdeling bestuurszaken van de rechtbank in Maastricht heeft zijn beroep tegen dat ontslag verworpen.