Fevarin

Het artikel over een pil tegen gokken (Fevarin) in NRC HANDELSBLAD van 29 juni, bevat een aantal onduidelijkheden, die aanleiding kunnen geven tot onjuiste conclusies.

Zo schrijft redacteur Arjen Schreuder: “Het middel Fevarin is in 1985 geregistreerd als antidepressivum en in 1994 voor dwangstoornissen en dwanggedachten.” Vervolgens citeert Schreuder een uitspraak van Prof.dr. J.A. den Boer, hoogleraar biologische psychiatrie in Groningen: “Je kunt niet zeggen dat medicijnen voor alle obsessief-compulsieve stoornissen effectief zijn. Het middel Fevarin staat voor het OCSD-complex ook niet geregistreerd”.

Vraag 1: Is het geneesmiddel Fevarin nu wel of niet geregistreerd (d.w.z. goedgekeurd) door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen voor de behandeling van dwangstoornissen en dwanggedachten?

Verder schrijft Schreuder: “Het interdisciplinair Genootschap voor Biologische Psychiatrie maant tot voorzichtigheid bij de introductie van een medicijn op een nieuw indicatie-gebied.” Secretaris dr. J.L. Klompenhouwer, psychiater van een algemeen psychiatrisch ziekenhuis in Venray: “Als zich een nieuw indicatiegebied voor geneesmiddelen voordoet, dan worden de gebruikers door de huisarts geïnformeerd.”

Vraag 2: Worden de gebruikers pas geïnformeerd over de veiligheid en werkzaamheid van het geneesmiddel als het geregistreerd is voor het (nieuwe) indicatiegebied? In dat geval hebben de patiënten het geneesmiddel al gebruikt toen het nog niet geregistreerd was voor de behandeling van hun ziekte. Dat lijkt mij een riskante zaak, die zeker de aandacht van de overheid verdient.

Naschrift Arjen Schreuder: Fevarin staat sinds 1994 geregistreerd als medicijn tegen obsessief-compulsieve stoornissen, de zogeheten OCD-aandoeningen, niet echter tegen stoornissen die vallen onder het onlangs ontwikkelde, ruimere concept van OCSD-aandoeningen, waarnaar nog onderzoek wordt gedaan. Als zich een nieuw indicatiegebied voor medicijnen voordoet, staat het huisartsen vrij het middel voor te schrijven, ook al is het niet geregistreerd voor dat nieuwe indicatiegebied.

    • O.E. Gebhardt