Eis: levenslang voor Priebke

ROME, 16 JULI. De militaire openbare aanklager in Rome heeft gisteren levenslang geëist tegen de 82-jarige voormalige SS-kapitein Erich Priebke, wegens zijn rol in de massa-executie van 335 Italianen in maart 1944.

In een slotrequisitoir van vier uur verwierp aanklager Antonino Intelisano het verweer van Priebkes advocaten, dat hij alleen met gevaar voor eigen leven zijn orders had kunnen weigeren. Hij haalde een getuigenverklaring aan dat Priebke hooguit naar het front zou zijn gestuurd als hij had geweigerd mee te werken aan de massa-executie.

“Wij kunnen het dogma van de gehoorzaamheid van de SS niet accepteren, net zo min als we dat van de mafiosi kunnen accepteren die gehoorzaamheid zweren aan hun misdadige organisaties”, zei Intelisano. Zijn slotpleidooi werd met een luid applaus ontvangen door familieleden van de mensen die zijn vermoord.

De massa-executie was een represaille voor een bomaanslag door het verzet, een dag daarvoor. Voor iedere dode Duitse soldaat moesten tien Italianen worden terechtgesteld, zo luidde de order uit Berlijn. Dat er 335 mensen zijn doodgeschoten in plaats van 330, is door de nazi's omschreven als “een tragische vergissing”. Maar tijdens het proces tegen Priebke is gebleken dat de vijf zijn vermoord omdat de SS niet wilde dat ooggetuigen van het bloedbad, in een grot aan de rand van Rome, in leven zouden blijven.

Priebke hoorde het requisitoir schijnbaar onbewogen aan, zoals hij heel het proces in stilte heeft gevolgd. Hij heeft niet willen getuigen. Intelisano stelde dat Priebke een sleutelfiguur was binnen de SS in Rome. Hij heeft volgens de aanklager bewust en zonder enig protest meegewerkt aan de massa-executie door de lijst bij te houden van mensen die moesten worden doodgeschoten. Bovendien is Priebke volgens Intelisano niet geloofwaardig in het berouw dat hij heeft uitgesproken, omdat hij na de oorlog contact is blijven onderhouden met voormalige nazi-officieren.

Intelisano suggereerde dat de straf voor Priebke zou kunnen worden omgezet in huisarrest, gezien zijn hoge leeftijd. Op 29 juli wordt hij 83 jaar. Hij heeft na de oorlog in Argentinië gewoond en werd vorig jaar uitgeleverd aan Italië.

Priebke, die heeft bekend zelf twee mensen te hebben doodgeschoten, is volgens Intelisano schuldig aan meervoudige moord met wreedheid als verzwarende omstandigheid. Hij kan niet worden veroordeeld wegens misdaden tegen de menselijkheid of wegens genocide omdat deze delicten pas ruim na de oorlog in het Italiaanse recht zijn opgenomen en geen terugwerkende kracht hebben.