Eindhoven: militair- en burger vliegveld

ROTTERDAM, 16 JULI. Eindhoven Airport, zoals het vroegere vliegveld Welschap zich tegenwoordig noemt, is een militair vliegveld. Het vormt de thuisbasis voor het 334 squadron, dat transportvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht omvat. Dit squadron bestaat uit vier Fokkers F27 Friendship, drie nieuwe Fokkers 60, twee Lockheeds C-130 Hercules, twee McDonnell Douglas KDC-10 tankvliegtuigen en de Gulfstream IV zakenjet van het ministerie van Defensie.

Er komen in de naaste toekomst nog één Fokker 60 en twee Fokkers 50 bij.

Ondanks dat militaire karakter is Eindhoven in passagiersaantallen de vierde burgerluchthaven van Nederland, na Schiphol, Zestienhoven en Maastricht. Net als op de vliegbasis Twenthe is er een contract afgesloten voor medegebruik van het vliegveld door de burgerluchtvaart. Eindhoven ontvangt per jaar zo'n 180.000 passagiers, van wie ruim tachtig procent gebruik maakt van een lijnvlucht. Er landden in 1994 ruim 16.000 (burger)vliegtuigen. Daarnaast vonden er bijna zesduizend zogeheten terreinvluchten plaats - vluchten waarbij het vliegtuig landt op het vliegveld van vertrek zonder elders te zijn geland (zoals les-, foto-, reclamevluchten).

Met militaire vluchten zijn vorig jaar meer dan tienduizend passagiers vervoerd. Vrijwel dagelijks wordt een verbinding onderhouden met het Italiaanse Villafranca, waar Nederlandse F16 gevechtsvliegtuigen deelnemen aan acties boven voormalig Joegoslavië. Het 334 squadron verzorgt ook regelmatig humanitaire vluchten. Daarom heeft het ministerie van Ontwikkelingsamenwerking ook een deel van de aanschaf van de Nederlandse Herculessen betaald.

Voor de verkeersleiding maakt het in Eindhoven niets uit of een vlucht civiel of militair is: beide worden door dezelfde, militaire, verkeersleiding binnengepraat. Internationaal bestaan er wel twee aparte systemen voor afhandeling van het vliegverkeer, een militair (Military Air Traffic) en een civiel (General Air Traffic). Hoewel militaire toestellen doorgaans van het militaire circuit gebruik maken, kunnen ze desgewenst ook van het civiele gebruik maken. Zelfs gedurende een vlucht kan men wisselen als dat beter uitkomt. Om de onderlinge afstemming van militair en burgerverkeer optimaal te waarborgen zitten in vluchtleidingscentra de militaire en de civiele vluchtleiders veelal in stoelen naast elkaar.

Eindhoven Airport beschikt over een systeem dat vliegers in staat stelt op hun instrumenten te landen, een zogeheten ILS. Een vlieger kan dit gebruiken naast de informatie die hij van de verkeersleiding krijgt.

De laatste tijd beraadt Eindhoven Airport zich op zijn toekomst als burgerluchthaven. De NV Vliegveld Welschap, die het burgerverkeer exploiteert, lijdt namelijk verlies. Tot enkele jaren geleden werd dit opgebracht door onder meer Philips en Daf, die aandeelhouder waren. Inmiddels is dat niet meer het geval. Ook het rijk heeft laten weten de financiële steun aan de regionale luchthavens te willen beëindigen. Gemeente en provincie voelen er echter niets voor om tot in lengte van jaren voor de verliezen op te draaien. Samenwerking met Schiphol wordt als mogelijkheid gezien om op termijn een rendabele exploitatie te bereiken.