Carrièremakers

In het artikel 'Veel genetwerkt, weinig smoel' (3 juli), schetst Joris Abeling een somber beeld van de jonge carrièremaker. Carrière maken en de mogelijkheid om je eigen fascinaties uit te diepen en na te gaan wat je nu echt wilt, zijn mijns inziens echter geen contradictie.

De eerste volwassenheid is de periode bij uitstek om zelfstandig vorm te geven aan onszelf en aan onze omgeving. Een veeleisende baan kan hiervoor het experimenteer-terrein bij uitstek zijn. Het verder ontwikkelen van kennis en vaardigheden, het omgaan met verschillende culturen en het leren kennen van de eigen grenzen zijn een aantal voorbeelden hiervan.

De consultant van Andersen Consulting zit noch voor 'All you need is love' noch op zondag op kantoor, zoals Abeling schrijft. Hij/zij heeft het razend druk, maar weet de beschikbare tijd goed in te plannen. En de fascinatie van de consultant? Misschien is dat het werk, de dingen die hierdoor tot stand komen en zijn/haar bijdrage hieraan.

    • E. van Baren
    • Andersen Consulting