Voorhoeve: Nederland wees deelname aan VN-taken af

DEN HAAG, 15 JULI. Nederland heeft twee keer nee gezegd tegen een verzoek van de VN om helikopters met bemanningen en ondersteunend personeel ter beschikking te stellen voor VN-taken in Angola en in Haïti. De animo van Nederland voor deelname aan VN-vredesoperaties na de aftocht in Srebrenica een jaar geleden is danig bekoeld.

Minister Voorhoeve (Defensie) heeft dat zaterdag gezegd in een interview met De Telegraaf. De laatste maanden bestaan er met name bij de VVD bezwaren tegen het al te snel troepen en materieel aanbieden aan de Verenigde Naties.

Ook het CDA stelt zich terughoudender op na de terugtocht van 'Dutchbat' uit Bosnië. CDA-Kamerlid De Hoop Scheffer: “De internationalisten Pronk en Voorhoeve boden soms al troepen en materieel aan nog voordat de VN op ons land een beroep hadden gedaan. Dat is fout. Ik ben blij dat daar nu verandering in komt en er een koerswijziging van beleid is. De VN zijn operationeel niet in staat om een complexe militaire operatie te runnen.”

Weisglas (VVD): “Het is voor ons al een heel jaar lang duidelijk. We moeten niet meedoen als we niet beter weten waar we aan toe zijn. Het is in Srebrenica volstrekt aangetoond dat de Verenigde Naties niet in staat zijn zo'n operatie uit te voeren. Daarvoor heb je een militaire organisatie nodig. Dat zijn de VN niet.”

De PvdA is het niet met de terughoudendheid van de twee grote partijen eens. Valk (PvdA) zou het jammer vinden dat de Nederlandse beoordeling van toekomstige vredesoperaties zou omslaan van een 'ja, mits' naar een 'nee, tenzij'. Hij erkent dat een grondige en zorgvuldige afweging van criteria bij toekomstige vredesoperaties geboden is.

In de Prioriteitennota uit 1992 had Nederland nog de ambitie om aan vier vredestaken tegelijkertijd mee te doen.

Voor de geherstructureerde en verkleinde krijsgmacht zijn vredestaken essentieel omdat de verdedigingstaak drastisch is teruggebracht door het wegvallen van de dreiging uit Oost-Europa en door de verlenging van de waarschuwingstijd voor vijandelijkheden.

Nederland is altijd een warm voorstander geweest van deelname aan crisisbeheersingsoperaties. Dat is ook in het herijkte buitenlandse beleid een hoeksteen. De chaos waarin de VN-operaties uiteindelijk in Bosnië verliepen vóór de komst van IFOR doet Defensie nu op haar hoede zijn.

Voorhoeve erkent dat hij en zijn departement zelf in de vuurlinie liggen. Voor zijn begroting van dertien miljard gulden (het dubbele bedrag van wat België per jaar uitgeeft) heeft hij vooralsnog de steun van het parlement omdat vredestaken zo'n belangrijk onderdeel vormen van de activiteiten van de krijgsmacht. Worden die minder dan komt de vraag opnieuw op of Nederland wel zo'n uitgebreid defensieapparaat nodig heeft.