THE ECONOMIST

Japan staat op een keerpunt, schrijft The Economist in een uitvoerig dossier over de toestand van de Oostaziatische mogendheid. Na een kwart eeuw economische expansie is het nu de vraag of Japan begin volgende eeuw in politiek, sociaal en economische opzicht meer zal lijken op West-Europa en de Verenigde Staten, of dat het land een eigen, niet-Westerse koers zal inslaan.

Een school van denkers die The Economist aanduidt als 'pessimisten' gaat uit van het laatste: het typisch Aziatische karakter van Japan zal de transformatie in een liberale, democratische samenleving verhinderen. Het weekblad zelf hoort bij de 'optimisten': alle tekenen wijzen erop dat de nieuwe generaties Japanners eerder modern dan traditioneel georiënteerd zijn. Na de welvaart ontdekken zij nu ook het belang van welzijn. Bovendien, signaleert het blad, is het Japanse traditionalisme meer fictie dan feit. Grootste uitdaging voor een modern Japan zal zijn of het erin slaagt de economie te liberaliseren, en de politiek te democratiseren.