Scholen krijgen geld onderhoud

DEN HAAG, 15 JULI. Middelbare scholen krijgen vanaf 1998 52 miljoen gulden extra voor onderhoud en inventaris. Het kabinet heeft dat besloten. Eenmalig krijgen scholen nog eens 50 miljoen gulden om achterstallig onderhoud aan de gebouwen weg te werken. Onderzoek bracht aan het licht dat de scholen daarvoor in 1994 400 miljoen gulden tekort kwamen. Volgens staatssecretaris Netelenbos (Onderwijs) is het budget kostendekkend als scholen nog 200 miljoen uit hun reserves bijpassen.