Overname van Fokker door Stork vrijwel rond

ROTTERDAM, 15 JULI. Stork (machinebouw en industriële dienstverlening) heeft het onderzoek naar de boeken van Fokker Aviation, het afgesplitste gezonde deel van de failliete vliegtuigfabriek, afgerond. De conclusies uit het onderzoek zijn voor Stork positief. Vandaag is het concern onderhandelingen begonnen met het bestuur van Aviation, dat tijdelijk in een stichting is ondergebracht, over de voorwaarden van een overname door Stork.

Topman Hovers van Stork liet zich tegenover het persbureau ANP zeer optimistisch uit over de kans dat de overname op korte termijn een feit zal zijn. Hij verwacht het nieuws nog deze week naar buiten te kunnen brengen.

Fokker Aviation bleef buiten het faillissement van de vliegtuigfabrikant omdat het bestaat uit in principe winstgevende onderdelen. Onder Aviation vallen onder andere Fokker Elmo in Woensdrecht (elektronica en bekabeling van vliegtuigen), Fokker Services in Woensdrecht (onderhoud en dienstverlening ten behoeve van de circa 1.200 vliegende Fokker-vliegtuigen, een samenvoeging van het voormalige Fokker Aircraft Services en Fokker Product Support), Fokker Special Products on Hoogeveen (defensie-apparatuur) en Fokker Aerostructures de fabricage van vliegtuigonderdelen) in Papendrecht. In totaal werken bij Aviation nu nog circa 2.300 mensen.

Stork is vooral geinteresseerd in Aviation omdat deze activiteiten goed aansluiten bij de industriële dienstverlening van Stork op andere terreinen.

Het afgelopen vrijdag afgesloten boekenonderzoek heeft enkele weken in beslag genomen. Er zijn volgens Stork geen tegenvallers aangetroffen. In het weekeinde heeft Stork de resultaten van het onderzoek bestudeerd. Het was volgens topman Hovers een “vreugdevol weekeinde”. Over de prijs die Stork wil betalen zijn geen mededelingen gedaan. In elk geval zullen de curatoren van het failliete Fokker met die prijs moeten instemmen omdat de opbrengst ten goede komt van de boedel van de holding.

Hovers, die zelf commissaris was bij Fokker, is niet onder de indruk van de door sommigen geuite vrees dat de aparte verkoop van Aviation een doorstart van Fokkers vliegtuigbouw, waaraan de curatoren nog steeds werken, zou kunnen belemmeren. “Fokker Aviation binnen Stork kan een betere ondersteuning bieden aan Fokker II als vliegtuigproducent dan een zelfstandig Aviation”, aldus Hovers. Hij zegt dat die indruk ook wordt gedeeld door vertegenwoordigers van het ministerie van Economische Zaken. Ook de woordvoerder van Aviation bevestigt dat er met Stork hele goede afspraken zijn gemaakt dat een overname van Aviation een eventuele doorstart niet in de weg zal staan.

De Russische vliegtuigbouwers Jakovlev en Toepolev, die ook belangstelling hebben voor een overname van Fokker, hebben zich eerder negatief uitgelaten over een aparte verkoop van Aviation. De onderhandelingen met de Russen zijn evenwel nog niet verder gekomen dan een mededeling dat er vóór het einde van dit jaar een bod van 370 miljoen gulden op Fokker zal worden gedaan.