Israel: plannen tot uitbreiding nederzettingen

TEL AVIV, 15 JULI. Premier Benjamin Netanyahu heeft zich gisteren bij terugkomst van zijn door hem als “een groot succes” omschreven bezoek aan de VS niet uitgesproken tegen de stichting en uitbreiding van Israelische nederzettingen in bezet gebied.

Naar aanleiding van plannen van de Raad voor joodse nederzettingen in Judea, Samaria (Westelijke Jordaanoever) en Gaza om de joodse bevolking in bezet gebied de komende vier jaar tot een half miljoen inwoners te vergroten, zei Netanyahu gisteren “dat ik dit natuurlijk in overweging zal nemen”. Hij legde er echter op een persconferentie op het vliegveld bij Tel Aviv de nadruk op dat het stichten van nederzettingen uitsluitend door de regering wordt beslist.

Pinhas Wallerstein, de voorzitter van de Raad van nederzettingen, zei gisteren dat in eerste instantie leegstaande woningen in nederzettingen zullen worden bevolkt. Honderden woningen staan leeg omdat de vorige regering in verband met het vredesproces de nederzettingenpolitiek had bevroren. Volgens Wallerstein ligt het in de bedoeling bestaande nederzettingen uit te breiden en komt de nadruk op de vestiging van honderdduizenden joden rondom Jeruzalem en ten oosten van Tel Aviv op de Westelijke Jordaanoever. Ook staat de stichting van circa tien nieuwe nederzettingen op het programma.

Er is weer grote vraag naar woningen in bezet gebied sedert de machtsaanvaarding van de nationalistisch-religieuze Likud-regering. De prijzen van huizen in bezet gebied zijn snel gestegen. In verhouding tot woningen in de metropool Tel Aviv en in Jeruzalem zijn dergelijke woningen ongeveer de helft goedkoper, hetgeen de grote vraag verklaart. Of er op de staatsbegroting, die onder zware druk staat, ruimte is om bouw in bezet gebied op grote schaal te subsidiëren is wegens de bezuinigingen - onder andere op defensie - twijfelachtig. Nog ongeacht problemen met de Arabische wereld en de Palestijnen over hervatting van het nederzettingenbeleid zit daar het struikelblok voor snelle expansie.

Israelische oppositiepartijen en Palestijnse woordvoerders hebben gisteren felle kritiek geleverd op de plannen van de Raad van joodse nederzettingen. Ben-Eliezer, ex-minister van bouwnijverheid, voorspelde in dat geval het einde van het vredesproces. Het Palestijnse blad Al-Quds schrijft vandaag mede naar aanleiding van de plannen dat het onderhoud tussen president Mubarak en Netanyahu donderdag in Kairo de “laatste kans is om het vredesproces te redden”. Tot zover onze correspondent. Ministers van Buitenlandse Zaken van zes Arabische Golfstaten en Egypte en Syrië hebben gisteren een beroep gedaan op de Verenigde Staten, Rusland en andere mogendheden Israel te dwingen zich aan de beginselen van het vredesproces te houden. Aan het eind van een tweedaagse bijeenkomst in Oman gewijd aan terrorisme en het vredesproces drukten zij ernstige bezorgdheid uit over de standpunten die Netanyahu vorige week in Washington vertolkte. Daar herhaalde hij onder andere zijn verzet tegen de land-voor-vredeformule, tegen verdeling van Jeruzalem en tegen een Palestijnse staat. (Reuter)